Apothekers vragen weinig naar ervaringen van patiënten

Apotheekmedewerkers geven vaak technische informatie als ze een geneesmiddel verstrekken, bijvoorbeeld hoe vaak je het moet nemen, hoe lang je het moet nemen en waar je op moet letten. Ze vragen echter relatief weinig naar de ervaringen van patiënten met de geneesmiddelen, zo blijkt uit publicaties van onderzoekers van het NIVEL en de Universiteit Utrecht.

Voor de onderzoeken zijn in drie poliklinische apotheken – dit zijn apotheken in of bij een ziekenhuis – en in vier openbare apotheken baliegesprekken opgenomen op video met mensen die geneesmiddelen kwamen ophalen, zowel herhaalrecepten als eerste uitgiften. De onderzoekers legden vast wat er werd verteld. Welke informatie de apothekersassistente geeft, wat ze uitlegt over het geneesmiddel, bijvoorbeeld hoe je het moet innemen, hoe lang je het moet gebruiken enzovoort.

De meerderheid van de patiënten krijgt de eerste keer dat zij een medicijn ophaalt informatie over hoe je dat moet gebruiken. Aan de duur van de behandeling en mogelijke bijwerkingen wordt bij ongeveer de helft van de eerste uitgiften aandacht besteed.

Meer doorvragen

"Patiënten vragen uit zichzelf niet veel. Apotheekmedewerkers reageren wel op vragen van patiënten, maar ze nodigen nog niet erg uit om meer vragen te stellen", vertelt NIVEL-programmaleider Liset van Dijk. "En ze vragen weinig naar therapietrouw, ervaringen en voorkeuren. Wanneer apothekers hun rol als zorgverlener verder willen ontwikkelen is het belangrijk hier meer aandacht aan te besteden. Ook kunnen ze nog meer doorvragen.”
 
De resultaten van de onderzoeken zijn gepubliceerd in de wetenschappelijke tijdschriften Patient Education and Counseling en het International Journal of Pharmacy Practice.

Bron(nen):