Doktersassistenten boos om Plus-onderzoek

Getty Images

Eigen onderzoek onder 1690 mensen naar huisartsenzorg leidde tot boze reacties van doktersassistenten. Bijna driekwart van de 50-plussers vindt dat de doktersassistent de klacht niet altijd goed inschat aan de telefoon.

Triage

Vroeger kon je meestal dezelfde dag nog terecht bij de huisarts met een klacht, maar dat kan niet meer. De doktersassistent beoordeelt telefonisch de klacht en schat in of een afspraak nodig is, en hoe snel. Dat heet ‘triage’. Maar van de 1690 deelnemers van het Plus magazine-onderzoek, vindt 45% de assistent te kritisch. Je krijgt geen afspraak, of pas heel laat. Bijna driekwart van de ondervraagde 50-plussers vindt dat de doktersassistent de klacht niet altijd goed inschat aan de telefoon. 

'Noodzakelijk'

Ook al gaat het niet altijd goed, volgens de assistenten is de triage in de huidige huisartsenpraktijk noodzakelijk. De wachtkamers zitten vol, en de huisarts krijgt er steeds meer taken bij. Zonder triage zou het niet meer te bolwerken zijn, merken de assistenten. De huisarts doet lang niet meer alles zelf en krijgt hulp van de praktijkverpleegkundige en de praktijkondersteuner. Ook de doktersassistent handelt steeds meer medische vragen af. ‘De tijd is voorbij dat je gewoon een praatje kon maken met de dokter’, schrijft een assistent.

Een tip in het artikel luidde: ‘Lukt het niet om een afspraak te maken? Dan zit er niet veel anders op dan toch gewoon naar de huisartsenpraktijk te gaan als je denkt dat het nodig is.’ Deze tip schoot doktersassistenten in het verkeerde keelgat, zo bleek uit reacties op Facebook. Het systeem is juist bedoeld om ervoor te zorgen dat de dokter elke dag voldoende tijd heeft voor spoedgevallen. Dat lukt niet als iedereen maar zou binnen lopen, reageren de assistenten.

Keerzijde

Myrte Gay-Balmaz is doktersassistent in Amsterdam en benaderde de redactie over het artikel. Zij miste de keerzijde van het verhaal. Ze merkt dat de patiënt zelf de ernst van de klacht moeilijk kan inschatten. De patiënt overschat de klacht soms. Dan dringt de patiënt aan op een snelle afspraak, terwijl de klacht over twee dagen alweer over is. De assistente herkent dat vaak. Maar onderschatten komt ook voor. Gay-Balmaz: ‘Mensen herkennen een TIA bijvoorbeeld niet en hebben een scheef hangende mond. Wij laten ze dan snel naar de praktijk komen.’

De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten is verontwaardigd over het artikel, en vindt dat de doktersassistent er te negatief in wordt afgeschilderd. ‘Een assistent wil de patiënt geen zorg onthouden. Zij doet triage om te bepalen wat de aard en de urgentie van de klachten is en wat de beste vervolgstappen zijn. Hoe meer een patiënt vertelt, des de beter kan de assistent de vervolgactie bepalen’, aldus de reactie van de beroepsvereniging.

Tips

Feit blijft dat het lezersonderzoek laat zien dat triage leidt tot ergernis onder mensen. In het artikel in Plus wordt aangeraden om een telefoontje naar de huisarts goed voor te bereiden. Wat zijn de klachten, hoelang heb je ze al en wat staat daarover op de website Thuisarts.nl? De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten voegt daar een aantal extra tips aan toe:

-    Veel klachten zorgen voor ongerustheid, maar zijn geen spoed. Vertel de doktersassistent zo duidelijk mogelijk wat de klachten zijn. Zij heeft het medisch dossier voor zich.
-    Als je de klacht per se niet aan de assistent wilt vertellen, vraag dan om een telefonische afspraak met de huisarts. Dat kan vaak sneller dan een daadwerkelijk bezoek aan de praktijk.
-    De assistent geeft soms uitleg over de klacht. Wanneer je desondanks een ongerust gevoel blijft houden, vertel dat dan.  
-    Vertel het als je niet vaak naar de huisarts gaat. Dat kan een reden zijn voor de assistent om eerder een afspraak bij de huisarts te geven.

Auteur