Kan ik nog zorgtoeslag aanvragen over 2011?

En hoeveel krijg ik dan?

U denkt dat u recht heeft op zorgtoeslag over het afgelopen jaar, maar hebt dat nog niet aangevraagd. Kan dat alsnog?

U kunt ook nu nog zorgtoeslag aanvragen over 2011. Daarvoor heeft u tot 1 april 2012 de tijd. Zorgtoeslag kan oplopen tot € 70 per maand als je alleen woont of € 140 als u samenwoont.

Wie heeft er recht op?
Iedereen die ouder is dan 18 jaar en in Nederland woont en/of werkt is verplicht verzekerd voor ziektekosten. Voor bepaalde inkomens biedt de overheid een tegemoetkoming in de kosten voor die verzekering: de zorgtoeslag. De exacte hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw inkomen. Het toetsingsinkomen is het geheel van box 1, 2  en 3.

Rekenhulp
Op www.toeslagen.nl vindt u een rekenhulp voor het berekenen van uw toetsingsinkomen. Voor alleenstaanden mag het inkomen niet hoger zijn dan dan € 36.022 per jaar. Voor samenwoners geldt een grens van € 54.264.

De hogere kosten in 2011 worden niet gecompenseerd met een hogere zorgtoeslag. Integendeel, de toeslag gaat dalen. Het kabinet Rutte heeft inmiddels aangekondigd verder het mes te willen zetten in de zorgtoeslag.

Bron(nen):