'Zorgstelsel beste van Europa'

Het Nederlandse zorgstelsel is een van de beste in Europa. De kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg liggen ruim boven het Europese gemiddelde. Nederland geeft meer geld dan gemiddeld uit aan zorg.

Dat blijkt uit het rapport 'De Zorgverzekeringswet in perspectief' van het onderzoeksbureau Argumentenfabriek in opdracht van zorgverzekeraar VGZ. Het rapport vergelijkt niet alleen het Nederlandse stelsel met andere stelsel in Europa, maar geeft ook een blik op de prestatief van dertien jaar Zorgverzekeringswet (Zvw).

In vergelijking met andere Europese landen heeft Nederland een hoge levensverwachting en zijn er weinig te voorkomen sterfgevallen. Nederland geeft relatief weinig geld uit aan Zvw-zorg, maar juist relatief veel van langdurige zorg. Derde conclusie is dat na invoering van de Zvw de groei van zorguitgaven is afgenomen. Ook stijgen de zorguitgaven niet sneller dan dat de economie groeit. Wel is er een verschuiving van budgetten, waardoor uitgaven uit de oude AWBZ tegenwoordig onder de Zvw vallen.

Zorgtoeslag aanvragen? Hier meer info.

Bron(nen):