Gezonder oud in 'betere' wijk

Burenoverlast, luchtvervuiling, de hoeveelheid groen in de omgeving of de afstand tot de supermarkt kunnen veel uitmaken voor je woongenot. Maar mogelijk maken deze factoren ook uit of je gezond oud wordt. Sociologen van de Universiteit van Amsterdam zoeken senioren die willen deelnemen aan een onderzoek naar de leefomgeving en de gezondheid.

Het is goed voor je gezondheid om elke dag een half uur stevig te wandelen met de buurvrouw, met een appel in de hand. Dat staat buiten kijf. Maar er speelt meer, volgens onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam. Gezond oud worden heeft niet alleen te maken met gezonde leefgewoonten, maar ook met de wijk waarin je woont. Zij zoeken mensen die hierover vragen willen beantwoorden.

6 jaar korter

Al jaren is bekend dat er een kloof is tussen wijken waarin mensen veel geld verdienen en wijken waarin mensen minder te besteden hebben. De hoogopgeleide bewoners, die dus een huis kunnen betalen in een duurdere wijk, leven 6 jaar langer dan de mensen die maximaal vmbo als onderwijsniveau hebben gehaald. Daarbij brengen mensen met een lagere opleiding bijna 15 jaar van hun leven langer door in een slechtere gezondheid, dan hoogopgeleide mensen.

Hond nemen

Behoorlijke verschillen dus. Sociologen vermoeden dat het niet alleen komt doordat hogeropgeleide mensen gezonder (duurder) eten of meer sporten. Die mooie duurdere wijk, helpt ook om gezonder te blijven. Maar wat dan precies? Minder lawaai of vuil op straat? Meer sociale ontmoetingsmogelijkheden? Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam zoeken 10.000 senioren die niet alleen vragen willen beantwoorden over hun gezondheid en leefgewoonten, maar ook over burenoverlast, luchtvervuiling, de hoeveelheid groen in de omgeving en afstand tot de supermarkt. Helpt het bijvoorbeeld als je een hond neemt, om gezonder en gelukkiger oud te worden? Dit is een van de vragen waar ze een antwoord op zoeken.

Mee doen met het onderzoek ‘Senioren doen mee’? Hier kun je je opgeven: https://seniorendoenmee.nl/