Langere levensduur door gezonde leefstijl

Getty Images

Uit een Rotterdams bevolkingsonderzoek blijkt dat mensen die niet roken, geen overgewicht hebben, en bovendien een gezonde bloeddruk hebben, gemiddeld zes jaar langer leven.

In het medische vakblad PLOS Medicine is een tussenresultaat van het onderzoek gepubliceerd. Er deden ruim 9000 mensen mee aan het onderzoek Rotterdam Study. Sinds 1989 wordt de gezondheid van inwoners van de Rotterdamse wijk Ommoord daarin bijgehouden. 

Negen jaar eerder ziek 

De data van het onderzoek loopt van 1989 tot 2012. Daaruit werd voor het eerst duidelijk wat de relatie is tussen leefstijl en het risico op het oplopen van een of meerdere levensgevaarlijke ziekten. 

In het onderzoek is gekeken naar de ziekten: kanker, beroerte, dementie, hart- en vaatziekten, diabetes en chronische longziekten. Deze ziekten leiden volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO het vaakst tot de dood. 

Onder andere werd er gekeken naar wanneer iemand voor het eerst met een van die ziekten te maken kreeg. Mensen met overgewicht, roken én een hoge bloeddruk hebben, lijden gemiddeld negen jaar eerder aan zo’n ziekte dan iemand met een gezondere leefstijl. 

Ongeveer een vierde van de gevallen van ongezondere mensen lijdt als eerste aan een hartziekte. Bij gezondere mensen bijna een tiende lager. Kanker blijkt bij hen het vaakst de eerste ziekte te zijn.

Dementie

Dementie is de eerste grote aandoening waar de twee groepen mee te maken krijgen. Gezondere mensen krijgen hier maar liefst vijf keer meer mee te maken dan ongezondere mensen. Dat is te verklaren doordat gezondere mensen later ziek worden. Hierdoor neemt de kans op het krijgen van een ouderdomsziekte als dementie toe. 

“Ze hebben dan met hun leefstijl al andere ziektebeelden voorkomen. Natuurlijk ga je ergens aan dood. Maar als je gezond leeft, kun je langer genieten van een leven zonder ziekte”, zegt onderzoeksleider Ikram. Uit het onderzoek is gebleken dat van beide groepen negen van de tien mensen boven de vijfenveertig jaar op den duur een levensbedreigende ziekte oploopt. 

Auteur 
Bron 
  • NOS