Haal meer uit uw geheugen

Tips om (beter) te onthouden

Getty Images

Uw geheugen werkt lang niet altijd zoals je het zou willen. U onthoudt de meest vervelende reclamedeuntjes, maar vergeet de naam van uw pasgeboren buurmeisje. Gelukkig zijn er trucjes om beter te onthouden.

Uw hersenen slaan niet alles klakkeloos op. Gelukkig maar, want op één dag ziet, hoort en voelt u zoveel. Om iets goed te onthouden moet u informatie eerst bewerken. Dat kan op verschillende manieren.[ITEMADVERTORIAL]

Herhalen, herhalen

'Le chien, de hond, le chien, de hond.' In uw schooltijd doet u veel van dit stampwerk, maar veel zin heeft dat niet. Zolang u niets met de informatie doet, komt het niet in uw langetermijngeheugen terecht.

Wel kunt u op deze manier voor korte tijd iets onthouden. Bijvoorbeeld een telefoonnummer. Als u dat maar lang genoeg in gedachten herhaalt, heeft u genoeg tijd om het nummer vanuit uw hoofd in te toetsen.

Werk met informatie

Nieuwe informatie heeft vaak iets te maken met informatie die al in uw langetermijngeheugen zit. U combineert het met iets anders. De nieuwe baby van uw buren heet Liza en dat is toevallig ook de naam van een oud schoolvriendinnetje. Ook de aloude ezelsbruggetjes zorgen dat u iets met de nieuwe informatie doet. Zoals TVTAS, wat staat voor de eerste letters van de waddeneilanden van Nederland en wie kan het ''t kofschip' ooit nog vergeten?

Hoe interessanter, hoe makkelijker

Waarom moet u altijd weer praktische zaken als uw bankrekeningnummer of wachtwoorden opzoeken? Terwijl u precies weet wanneer welke voetballer scoorde in het WK. Of de naam kent van de filmster een affaire had met dat bekende fotomodel. Het antwoord is simpelweg interesse. Zo gauw u informatie interessant, belangrijk of noodzakelijk vindt, blijft het gewoon beter hangen.

Herinner de omgeving

Uw geheugen slaat een compleet beeld op. Dus niet alleen droge informatie, maar ook wat u ziet, hoort, ruikt, voelt: de hele context. Als u denkt aan deze context, de gebeurtenis met alles wat u dacht en voelde, komt vaak ook weer de informatie die u zoekt bovendrijven.

Voor een examen zou het dus ideaal zijn als je deze mocht afleggen in de ruimte waar u de examenstof geleerd hebt. Maar ook het denken aan plaatjes die op dezelfde pagina stonden, kan vaak helpen. Deze contextuele informatie zorgt er bijvoorbeeld voor dat u weet waar u uw sleutels hebt gelaten als u even nagaat hoe u het huis bent binnengekomen.

Neem de tijd

Als u leert, worden er in uw hersenen nieuwe verbindingen gemaakt. Dit kost tijd. Zorg dus dat u niet te veel tegelijkertijd moet onthouden. U blijkt per keer zeven dingen goed te onthouden. Als u een rijtje woorden wilt leren, doe er dan zeven en neem daarna een korte pauze. Ook slapen is belangrijk. Als u overdag veel hebt meegemaakt, bent u 's nachts drukker met het verwerken ervan. Het is dan ook moeilijker om te onthouden als u slaapgebrek hebt.

Hapklare brokken

Gemiddeld kunt u zeven dingen tegelijkertijd actief houden in uw werkgeheugen. Een mobiel telefoonnummer moet dus net lukken, behalve 06 heeft het nog acht cijfers. Maar u kunt hiermee valsspelen. Een telefoonnummer kunt u onthouden met losse nummers, maar u kunt het ook opbreken in cijfers boven de tien.

Dan wordt het telefoonnummer 06-12345678 niet één, twee, drie enzovoorts, maar twaalf, vierendertig, zesenvijftig, achtenzeventig. Dat zijn maar vier items doordat u de informatie hebt opgebroken in grotere brokken. Dit heet 'chunking'. Zo kunt u meer informatie ineens onthouden.