Wat is het ziekteverloop van Alzheimer?

Getty Images

Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Hoe verloopt het ziekteproces van iemand met Alzheimer?

Alzheimer tast het dagelijks leven aan. In het begin van het ziekteproces gebeurt dat nog in mindere mate. Iemand vergeet bepaalde dingen sneller, of is wat dromeriger dan normaal. De eerste tekenen zijn niet meteen ernstig.

Moeite met functioneren

Maar langzaam brokkelt ook het geheugen op lange termijn af en wordt het functioneren flink aangetast. Degene krijgt problemen met plannen, onthouden en het volgen van een gesprek. Iemand met Alzheimer onthoudt wel (deels) ingrijpende gebeurtenissen uit het verleden, maar kan alles niet meer in de juiste context plaatsen.

Dagelijks leven

Op ten duur fungeert Alzheimer als een soort sluipmoordenaar in het hoofd. Langzaam pakt de ziekte herinneringen af, dierbaar of niet. Iemand krijgt problemen met:

- het leren van nieuwe informatie, het onthouden van wat er net gezien of gehoord is
- het gebruiken en begrijpen van taal
- het herkennen van voorwerpen en geluiden om je heen en waar ze voor dienen
- het uitvoeren van handelingen; meestal is er moeite met de volgorde van de handelingen om tot iets te komen
- het denken en het beoordelen van situaties

Stemming

Er bestaan ook mogelijke gevolgen voor het karakter. Iemand met Alzheimer wordt snel achterdochtig, onrustig, agressief of juist lusteloos. De stemming van diegene kan zomaar omslaan. Sommige mensen met Alzheimer takelen razendsnel af, terwijl anderen nog jarenlang een relatief normaal leven kunnen leiden en minder afhankelijk zijn van anderen.

Op een eiland

In een reportage van Omroep Max over dementie omschreef een mevrouw, die in de beginfase van het ziekteproces zat, het als volgt: ‘Je staat alleen op een eilandje, en je drijft langzaam weg.’
 

Auteur 
  • Yannick La Gordt Dillié
Bron 
  • Alzheimer Nederland