Non-hodgkinlymfoom

Het lymfatisch systeem maakt deel uit van het immuunsysteem, dat het lichaam beschermt tegen ziekten. De lymfeklieren in het lichaam zijn met elkaar verbonden via een netwerk van lymfevaten. Door die vaten stroomt lymfe, een vloeistof die lymfocyten bevat. Lymfocyten zijn witte bloedcellen die infecties tegengaan. In de lymfeklieren worden bacteriën en andere gevaarlijke stoffen uit de lymfe gefilterd, waarna de vloeistoffen terugkeren in de bloedbaan.

Twee types lymfocyten zijn de B-cellen en de T-cellen. B-cellen helpen het immuunsysteem door antilichamen te produceren, die infecties bestrijden. T-cellen zijn belangrijk voor de regulering van het immuunsysteem en het bestrijden van infecties.

Non-hodgkinlymfoom, of NHL, is een vorm van kanker die ontstaat in de lymfocyten. De belangrijkste soorten non-hodgkinlymfoom zijn genoemd naar de lymfocyten die zijn aangetast: het B-cellymfoom, dat het vaakst voorkomt, en het T-cellymfoom. Kanker van de lymfocyten verstoort het immuunproces, waardoor het lichaam zich niet langer kan verweren tegen infecties, zodat bacteriën, virussen, en andere ziekteverwekkers vrij spel krijgen in het lichaam.

Schadelijke stoffen waarmee we regelmatig te maken krijgen en die normaal gesproken niet eens opvallen, tasten nu het lichaam aan en zijn in sommige gevallen levensbedreigend. Omdat de lymfocyten door het lymfatisch systeem circuleren, kan de kanker zich door het hele lichaam verspreiden en het uitvallen van organen veroorzaken.

Tot de symptomen van non-hodgkinlymfoom behoren opgezwollen lymfeklieren, koorts, nachtelijk zweten, koude rillingen, vermoeidheid, onverklaard gewichtsverlies en een opgezwollen gezicht. Non-hodgkinlymfoom kan een agressief karakter hebben, zich snel verspreiden en ernstige symptomen hebben, of zich traag ontwikkelen en met weinig symptomen gepaard gaan.

De behandeling is afhankelijk van het stadium en het type lymfoom. Tot de standaardtherapieën behoren bestraling en chemotherapie. Ook worden experimentele therapieën waaronder hormoontherapie en hooggedoseerde chemotherapie met stamceltransplantatie toegepast. De meeste patiënten met non-hodgkinlymfoom kunnen baat hebben bij een bepaald type behandeling. Veel patiënten genezen volledig. Voor anderen kan behandeling verlichting bieden en de levensverwachting verlengen.