Nederland steeds minder gelovig

Nederland is geen christelijk land meer. Voor het eerst is het aantal ongelovigen groter dan het aantal gelovigen. Veel Pluslezers maakten de afgelopen jaren dan ook mee, dat hun kinderen het geloof de rug toekeerden.

Mijn kind gelooft niet meer

Nederland wordt steeds minder religieus en het zijn vooral de jongere generaties die afhaken. Twee derde van de gelovige ouders heeft een kind of kinderen die niets meer aan het geloof doen, zo bleek uit recent onderzoek van Plus Magazine. Bij bijna alle ondervraagden (97 procent) veroorzaakte dit geen verwijdering tussen ouders en hun kind: ‘Als zij kiezen voor een andere weg, respecteer ik dat.’ Pluslezers vinden het belangrijker dat hun kinderen gelukkig zijn en ze blijven met elkaar in gesprek over geloven: ‘We leggen elkaar uit wat onze drijfveer is, en accepteren de verschillen.’
 

Nooit meer naar de kerk 

De meeste Nederlanders (82 procent) komen nooit of bijna nooit in de kerk, zo blijkt uit recent onderzoek dat in opdracht van de KRO werd uitgevoerd. En nog maar 14 procent van de Nederlanders gelooft in een persoonlijke God. Voor veel Nederlanders het christendom een onbekend fenomeen geworden; ze bezoeken rond de kerst een kerkdienst, maar daar houdt het dan ook mee op.
 
 
De ‘ongelovigen’ zijn in de meerderheid (58 procent), voor het eerst in de vijftigjarige geschiedenis van het onderzoek. Frappant genoeg is het aantal 'ietsisten' (die geloven in iets als een hogere macht) afgenomen, van 36 naar 28 procent. En daarmee lijkt de opmars van spiritualiteit tot stilstand te komen, aldus de onderzoekers.
 

Wereldwijd

Hoe uniek is Nederland wat betreft deze gestaag doorgaande ontkerkelijking? Hijme Stoffels, hoogleraar van Kerk en Godsdienst: ‘Ontkerkelijking zie je in heel Noordwest-Europa gebeuren. Maar in andere delen van Europa is er van ontkerkelijking echter nauwelijks sprake, zoals in Polen, Spanje of Italië. En buiten Europa gaat het er heel anders aan toe. Neem India. Dat mensen van het hindoeïsme afvallen, dat komt eigenlijk niet voor. En er zijn zelfs landen waar religie sterk in opkomst is, zoals in China of Latijns-Amerika. In Zuid-Afrika is 99 procent van de bevolking gelovig. Wij zitten wat dat betreft hier echt op een eilandje.’
 

Geloven in Nederland 

Van de Nederlanders is momenteel 68% buitenkerkelijk, 25% rekent zich tot een van de christelijke kerken, 5% is moslim en 2% hangt een andere niet-christelijke godsdienst aan. De grote groep van buitenkerkelijken kan worden opgedeeld in ongebonden gelovigen (17%) die buiten de kerk staand enig christelijk geloof hebben behouden, ongebonden spirituelen (10%) die niet gelovig maar wel spiritueel zijn, en tot slot 41% seculieren die gelovig noch spiritueel zijn.
 
Bron: het onderzoek 'God in Nederland', dat in opdracht van de KRO werd gemaakt door onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam

Reactie toevoegen

28 Comments

Door Margriet Bouwman op vr, 18-11-2016 - 13:37

Helaas heeft Nederland God de rug toegekeerd.
De God van de Bijbel, het oudste geschrift van de wereld met de geschiedenis van de schepping van de aarde en de rol van God en de mens, heeft men voor een groot deel verworpen.
Het is enerzijds wel te begrijpen, door de eeuwen heen hebben allerlei kerken mensen zware lasten opgelegd en met allerlei geboden en verboden gezwaaid. Ook heeft men eeuwenlang de mensen bij het Woord van God weggehouden, omdat de leek deze niet kon lezen, alleen de "geestelijken".
Dit heeft heel veel kapotgemaakt en deze mensen hebben dan ook een grote verantwoordelijk aan God af te leggen.
Het Woord van God is niet moeilijk, als je de moeite wilt nemen het zelf te lezen.
Sommige mensen zeggen niet meer naar de kerk te gaan, maar omdat ze gedoopt zijn wel christelijk zijn.
Ik heb gidsdienstwetenschappen gestudeerd en bestudeer nog steeds de Bijbel en ook andere ideeën en geloven.
In elke godsdienst wordt je zo geboren en mag je in principe niet veranderen. In elke godsdienst moet je hard je best doen om de genegenheid van de god(en) te krijgen.
Door de doop wordt je niet automatisch christen.
Dat wordt je als je een volgeling van Christus wilt zijn. Dat houdt in de woorden van de Here Jezus horen, lezen en kiezen of je Hem wilt volgen.
De Bijbel is het enige boek dat leert dat je een persoonlijke relatie met God kunt hebben.
Het christendom is de enige godsdienst waarom je niet tot God in aanzien op hoedt te klimmen door goede werken; Hij is de enige God die naar de aarde is gekomen in de Here Jezus om de weg naar onze Schepper, die wij door onze hoogmoed en schuld waren kwijtgeraakt, terug te vinden.
Wist u trouwens dat de Bijbel én in Nederland én in de wereld nog steeds het best verkochte boek is?
Weet u dat door de eeuwen heen christen altijd vervolgd zijn om hun geloof?
Weet undat sinds het jaar 2000 MEER christenen zijn gevangen gezet en gedood dan in 2000 jaar ervoor?
Deze gegevens zijn beschikbaar. Waarom zoveel haat tegen de christenen? Omdat zij Jezus willen volgen die ook gehaat is en gedood. Er is nl meer in de niet zichtbare wereld aan de gang dan wij weten. Maar Jezus, omdat hij God was, heeft de dood overwonnen en voor ons een weg vrij gemaakt om eeuwig bij God te kunnen zijn. Wij zijn niet in de wereld gezet om te lijden en te sterven en dan niks meer. Daarvoor heeft God ons té lief.

Door Elisabeth (niet gecontroleerd) op vr, 18-11-2016 - 09:57

Waarom moet/mag een mens geloven?? Wat is de zin ervan,dat vraag ik me af.

Door Frenks (niet gecontroleerd) op vr, 18-11-2016 - 07:48

Men laat zich niet langer de les lezen hoe of je leven moet..
Wij gaan zelf nadenken en niet meer alles voorwaarnemen!
Ik vind dat een hele goede ontwikkeling, maar heb wel respect voor andermans mening.
Leven en laten leven,zoals je dat zelf hebt gewenst.

Door TruuZ (niet gecontroleerd) op do, 17-11-2016 - 22:15

Ook ik ben wel degelijk gelovig, ik ga alleen niet naar een kerk! En inderdaad ben ik ook gedoopt, dus ook Christelijk! Hoe komen ze trouwens aan die wijsheid dat het aantal ongelovigen groter is dan het aantal gelovigen, is daar een enquete over gehouden onder de Nederlanders dan? Mij is niks gevraagd!

Door JanPauwel (niet gecontroleerd) op do, 17-11-2016 - 20:16

Fijn Berdien, u gelooft dat God er is. U hebt dat niet van uzelf. U houdt het vast, en dat is belangrijk. Alles wat mensen tegen het bestaan van God zeggen komt uit henzelf. Jammer, want wat uit jezelf komt kost enorm veel energie. God houdt van Zijn schepping. Hij rekent ook niet af. Mensen rekenen zelf af met wat zij niet kennen of willen kennen. Dat is al door alle eeuwen gedaan en zal ook blijven. Me gelooft meestal niet in God, maar in hun eigen denken en proberen dat op te leggen aan anderen. Dan heb je weer een andere geloofsgroep. Om het geloof te houden zouden mensen zich op de Bijbel kunnen richten en alleen de Auteur te vertrouwen. God houdt echt van Zijn schepselen, daarom is er een houvast als Johannes 3:16. Geloof in de Zoon is zekerheid. Nooit in een kerk of welke groep dan ook. Dan staat de mens bij de mens centraal. God wordt om die zaken weggespeeld en wordt het ach en wee. Berdiene hou vast wat je hebt. Groet.

Door Annabel (niet gecontroleerd) op do, 17-11-2016 - 19:32

Berdien , daar ben ik het dus mee eens !!! Ik ben gedoopt, in de jeugd gelovig opgevoed maar heb er geen kerk of wat dan ook bij nodig !!! Geloven doe je achter je eigen HUISDEUR !! Geen gebouwen meer waar je naar toe gaat voor je geloof hoe ze ook heten en via de computer kun je eventueel een dienst voor welk geloof dan ook volgen !!!!

Door Martijn (niet gecontroleerd) op do, 17-11-2016 - 17:21

Geloof in God heeft niets te maken met het toneel dat kerkelijke instituties er de afgelopen 2000 jaar van hebben gemaakt. Mijn geloof in God is rotsvast. De rest is menselijke poppenkast, bezie de historie en de waanzinnige actualiteit. Dankbaar tegenover God ben ik wèl dat ik via de RK kerk dit inzicht heb mogen verkrijgen.
Martijn Wisman (64), Amersfoort.

Door Berdien (niet gecontroleerd) op do, 17-11-2016 - 14:46

Ik erger mij aan de verwarring die er telkens wordt gemaakt tussen gelovig zijn of religieus.
Ik ben gelovig maar niet religieus; dwz dat ik geen kerk bezoek om de doodeenvoudige reden dat ik het systeem niet meer van deze tijd vind. Welke naam je ook aan god geeft, ik geloof dus dat die er altijd is en zal zijn ook als je niet naar een kerk gaat. Ik heb daar dus ook geen priester of predikant bij nodig. Maar ik ben nog steeds christelijk (gedoopt dus dat blijf je tijdens dit leven). amen