Fietsroute: De Krimpenerwaard

Landbouw betekent in de Krimpenerwaard vrijwel altijd melkveehouderijen die al generaties in de familie zijn.

De melkveehouderij is op dit moment de belangrijkste grondgebruiker en beheerder van het veenweidelandschap (weiden die liggen op een veenbodem). Bij de meeste melkveehouderijen loopt de koe nog in de wei. De boer levert zo een grote bijdrage aan de instandhouding van het agrarisch cultuurlandschap.

Dit cultuurlandschap werd 100 jaar geleden zo aangelegd dat mensen ervan kunnen blijven genieten. Het beeld van open polders met het vele water, is dan ook kenmerkend voor de Krimpenerwaard.

Op het gebied van innovatie in de landbouw zijn de boeren hier erg actief. Zo draaien zij projecten waar nieuwe landbouwtechnieken worden toegepast als onderwaterdrainage.

  • Startpunt: Noordzijdseweg 153, 3415 RB Polsbroek, Nederland
  • Afstand: 45 kilometer

Bron(nen):