Fietsroute: het ‘vestingpark’ van Zwolle

Aan de oevers van de IJssel ligt ‘het Engelse Werk’, een park dat is aangelegd op voormalige vestingwerken van Zwolle.

Dit deel van de vesting Zwolle dateert nog uit de 16de eeuw, toen in het open gebied tussen de stadsmuren van Zwolle en de IJssel extra verdedigingswerken werden aangelegd. In eerste instantie ging het om een brede sloot met een aarden wal, maar vanaf de 17de eeuw werden de verdedigingswerken flink uitgebreid en kregen ze de naam ‘het Nieuwe Werk’.

De vesting Zwolle werd eind 18de eeuw opgeheven, waarna het gebied waartoe ‘het Nieuwe Werk’ behoorde, onder beheer kwam van de gemeente Zwolle. Halverwege de eerste helft van de 19de eeuw werd hier een park aangelegd. Omdat het park is ontworpen volgens de Engelse landschapsstijl, is de naam veranderd in ‘het Engelse Werk’.

In en rond Zwolle zijn verder diverse andere parken en natuurgebieden te vinden, waaronder het Spoolderbos, Park de Wezenlanden en het Westerveldse Bos.

De startlocatie van deze route is Haersterveerweg 29, 8034 PJ Zwolle, Nederland

Bekijk de knooppunten van deze fietsroute op Fietsen123.