Bezuinigingen op de zorg onder vuur

Rekenkamer kritisch over plannen

De overheid wil 500 miljoen bezuinigen op de zorg. Maar de Rekenkamer uitte al forse kritiek op de plannen, de oppositie nu ook.

SP en CDA vinden dat er nieuw onderzoek moet komen naar de bezuinigingen op de langdurige zorg voor ouderen en chronisch zieken.

Een half miljard

De besparingen zouden de Staat een half miljard euro op moeten opleveren en over twee jaar ingaan. Dat zou moeten kunnen door efficienter te werken en door verschillen tussen regio's terug te dringen. Maar het is volgens de Rekenkamer en het CBS helemaal niet duidelijk waarom deze regionale verschillen er zijn en of er zo wel wat te bezuinigen valt. Dat vergt aanvullend onderzoek. Bovendien zijn sommige regionale verschillen niet te veranderen, zoals leeftijd en gezinssamenstelling. Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) meent dat de zorgbesparing wel goed is onderbouwd. Het rapport is geen reden om de plannen stop te zetten of nader tegen het licht te houden. Wel neemt hij de aanbeveling over om meer onderzoek te doen naar de zorgvraag.

SP houdt poot stijf

Wat de SP betreft, gaan de bezuinigingen sowieso van tafel. SP-Kamerlid Renske Leijten laat het AD weten, nog voor de zomer een debat over de kwestie te willen. Ze wil dat er op een andere manier geld wordt bespaard in de zorg, door de administratieve rompslomp en ict-verspilling aan te pakken.
Mona Keijzer van het CDA, in het AD. ,,Het is storend dat hij altijd zegt dat de ander het niet heeft begrepen.'' Ook Leijten hekelt die houding. ,,Het laat ook zien dat Van Rijn een kille boekhouder is, die alleen maar zijn bezuiniging wil halen en niet kijkt naar de inhoud.''