De cliëntondersteuner is er voor u

Getty Images

Wilt u ondersteuning bij gesprekken met uw gemeente? Of bij een aanvraag om huishoudelijke hulp of dagopvang? Heeft u advies nodig, bijvoorbeeld over 24-uurs zorg thuis of over opname in een verpleeghuis? Een cliëntondersteuner helpt u. Gratis en voor niets.

Sinds 2015 heeft iedereen die hulp of zorg krijgt of wil aanvragen, recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning. Toch weet bijna niemand hiervan af. Het is de plicht van gemeenten en zorgverzekeraars om burgers te attenderen op cliëntondersteuning. Dat gebeurt lang niet altijd. 

Onafhankelijke hulp

Soms weten medewerkers van het Wmo-loket van de gemeente of bij een zorgkantoor zelf niet eens van het bestaan van cliëntondersteuning af. Laat staan dat ze mensen doorverwijzen. Saskia Wieggers (40) is cliëntondersteuner. 'Eigenlijk zou je elk jaar opnieuw naar de gemeente moeten stappen om te vertellen wat we doen. Wij zijn er echt voor de belangen van de cliënt. En soms is dat lastig, ja. Want wij staan als onafhankelijk persoon naast de cliënt en dus soms tegenover de gemeente. Terwijl die gemeente ons wél betaalt.' 

Cliëntondersteuning via de gemeente

Wilt u thuishulp aanvragen of dagopvang? Of een gehandicapten-vervoerskaart? Heeft u hulp nodig bij gesprekken met uw gemeente? In al deze gevallen heeft u recht op een professionele, onafhankelijke cliëntondersteuner. U betaalt hier niets voor. De gemeente betaalt de kosten van deze cliëntondersteuner, maar hij of zij komt op voor úw belangen. Gemeenten kopen de cliëntondersteuning in, bijvoorbeeld bij MEE, een landelijke organisatie op dit gebied. 

Moeder moet naar verpleeghuis 

Saska Wieggers werkt in Apeldoorn namens MEE Veluwe. Ze geeft een voorbeeld van aar werkzaamheden: 'Laatst belde een dochter met een moeder op hoge leeftijd. Haar moeder moest naar het verpleeghuis. Ze zat met de handen in het haar. Waar moest ze zijn. Hoe moest ze het aanpakken? Als eerste analyseerde ik het probleem en keek ik wat ze zelf al had gedaan. Ik heb haar bevestigd in wat ze deed en ook benadrukt, dat dit al heel veel was. Vervolgens hebben we samen de stappen bekeken die ze nog moest zetten. Wat wij extra konden bieden was meekijken, meedenken, meedoen, overnemen waar nodig. Ze vertelde gesterkt te zijn door het samen doorspreken en met de extra handvatten. Ze gaf aan eerst zelf te willen onderzoeken hoe ver ze zou komen. Uiteindelijk heeft mevrouw niet meer gebeld en verwacht ik dat het gelukt is. Dat is ook cliëntondersteuning, maar dan wat meer op afstand.' 
www.mee.nl

Keukentafelgesprek 

Soms treedt Wieggers ook weleens namens iemand op. Bijvoorbeeld bij het bellen naar een bepaalde instantie. Wieggers: 'Het maakt soms verschil als ik bel, en niet diegene zelf. Dan komt er meer druk op de ketel.' 
Wiegers heeft meestal zo'n drie of vier keer contact met iemand. Vaak persoonlijk contact, maar het kan ook deels telefonisch zijn. Als iemand hulp nodig heeft bij het voorbereiden van een 'keukentafelgesprek' met de gemeente, komt ze bijvoorbeeld een keer langs om alles door te spreken en daarna belt ze misschien nogmaals, voor de laatste details. Wieggers: 'Bij het gesprek is de cliënt dan goed voorbereid. Hij of zij weet welke vragen er komen. Ik ben als  cliëntondersteuner bij het gesprek aanwezig om hem of haar bij te staan. We sluiten de ondersteuning pas af als het hele proces bij de gemeente is afgerond. Als er een afwijzing komt en het vermoeden bestaat dat dit onterecht is, gaan we weer verder. Eventueel met hulp van onze eigen juridische dienst.' 

Moet ik lang wachten op cliëntondersteuning? 

Na uw verzoek aan de gemeente, neemt de cliëntondersteuner binnen een paar dagen al contact met u op. Liefst binnen twee werkdagen. Als de consulenten in de betreffende wijk ruimte hebben in hun agenda, kunnen ze uw hulpvraag direct oppakken. De praktijk leert echter, dat u soms toch een paar weken zal moeten wachten. Dus... trek vroegtijdig aan de bel. Als er al een keukengesprek ingepland staat, zullen de cliëntondersteuners onderling toch proberen u zo snel mogelijk bij te staan. 

Clientondersteuning via de Wlz

U valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz) als u 24 uur per dag zorg nodig heeft. Dit kan verpleging en verzorging zijn, gehandicaptenzorg of geestelijke gezondheidszorg. Ontvangt u deze zorg al of gaat u hier binnenkort gebruik van maken? Dan heeft u recht op ondersteuning bij het regelen en uitvoeren van uw zorg. Als u een indicatie heeft voor langdurige zorg, is het zorgkantoor verplicht om een onafhankelijke cliëntondersteuner beschikbaar te hebben, als u daar behoefte aan heeft. U kunt een beroep doen op deze man of vrouw bij het kiezen van een zorgaanbieder, of het nu gaat om zorg thuis of in het verpleeghuis. En verder biedt hij of zij (indien nodig) hulp bij het opstellen van een zorgplan en de invulling van de zorg en ondersteuning in het contact met de zorgaanbieder. Bijvoorbeeld als u niet tevreden bent over de geleverde zorg. 
https://www.zn.nl/1893990400/Zorgkantoren

Zelf bellen kan ook

Het inschakelen van een cliëntondersteuner hoeft niet via de gemeente of het zorgkantoor te gaan. Als u wéét welke organisatie in uw gemeente of via het zorgkantoor de ondersteuning levert, kunt u ook zelf bellen. Wieggers: 'Laatst belde een mevrouw mij die ik al vaker heb geholpen. Ze verzorgt al twintig jaar haar man na een hersenbloeding. Ze had een brief ontvangen van het zorgkantoor waar ze niets van begreep. Ze heeft een persoonsgebonden budget, maar door alle veranderingen in de regelgeving snapte ze het niet meer. Naast de zorg voor haar man gaf dat veel spanningen. Een a twee keer op huisbezoek, samen nabellen en navraag doen, gaf mevrouw veel rust. Die mevrouw weet mij nu goed te vinden, maar ik vind dat niet erg. Natuurlijk kunnen mijn collega's haar ook helpen, maar zolang ik hier werk, doe ik het. Voor haar is dat een veilig gevoel.' 

Clientondersteuning in de gezondheidszorg

Er is geen cliëntondersteuning vanuit de Zorgverzekeringwet, zoals die er wel is vanuit de Wmo en de Wlz. Heeft u een vraag of klacht over de zorg? Neem dan contact op met Adviespunt Zorgbelang. Ook familie, vrienden of anderen die namens jou een vraag of klacht hebben, mogen bellen. De dienstverlening is gratis en wij zijn geheel onafhankelijk. Je kunt terecht met vragen over bijvoorbeeld de behandeling door je huisarts, het regelen van thuiszorg, aansprakelijkheid van het ziekenhuis. 
https://adviespuntzorgbelang.nl/

Cliëntondersteuning is trouwens niet gekoppeld aan hulp en zorg. U kunt ook cliëntondersteuning vragen bij het vragen van een uitkering, het oplossen van financiële problemen, hulp bij de opvoeding, het aanvragen van wijkverpleging, enz.

Auteur 
  • Lenny Langerveld, redacteur Plus Magazine