De cliëntondersteuner is er voor u

Getty Images

Iedereen die zorg krijgt of wil aanvragen, heeft recht op gratis (en onafhankelijke) ondersteuning. Toch weet bijna niemand hiervan af.

Dit heet cliëntondersteuning. Het is de plicht van gemeenten en zorgverzekeraars om burgers te attenderen op cliëntondersteuning, maar dat gebeurt lang niet altijd. Soms weten medewerkers van het Wmo-loket zelf niet eens van het bestaan van cliëntondersteuning af. Laat staan dat ze mensen doorverwijzen.

 

Cliëntondersteuning via de gemeente

 

Wilt u thuishulp aanvragen of dagopvang? Of een gehandicapten-vervoerskaart? Heeft u hulp nodig bij gesprekken met uw gemeente? In al deze gevallen heeft u recht op een professionele, onafhankelijke cliëntondersteuner. U betaalt hier niets voor. De gemeente betaalt de kosten van deze cliëntondersteuner, maar hij of zij komt op voor úw belangen. Gemeenten kopen de cliëntondersteuning in, bijvoorbeeld bij MEE, een landelijke organisatie op dit gebied. 

Moeder moet naar verpleeghuis 

Saska Wieggers werkt in Apeldoorn als cliëntondersteuner namens MEE Veluwe. Ze geeft een voorbeeld van aar werkzaamheden: "Laatst belde een dochter met een moeder op hoge leeftijd. Haar moeder moest naar het verpleeghuis. Ze zat met de handen in het haar. Waar moest ze zijn. Hoe moest ze het aanpakken? Samen hebben we de stappen bekeken die ze kon zetten. Wat ik kon bieden was meekijken, meedenken, meedoen, overnemen waar dat  nodig was. Ze vertelde dat het gesprek haar had geholpen en daarna had ze mij helemaal niet meer nodig."
www.mee.nl

Gesprek met gemeente

Soms treedt Wieggers ook weleens namens iemand op. Bijvoorbeeld bij het bellen naar een bepaalde instantie. Wieggers: "Het maakt soms verschil als ik bel, en niet diegene zelf. Dan komt er meer druk op de ketel."
Wiegers heeft meestal zo'n drie of vier keer contact met iemand. Vaak persoonlijk contact, maar het kan ook deels telefonisch zijn. Als iemand hulp nodig heeft bij het voorbereiden van een aanvraag voor hulp of een hulpmiddel met de gemeente, komt ze bijvoorbeeld een keer langs om alles door te spreken en daarna belt ze misschien nogmaals, voor de laatste details. Wieggers: "Bij het gesprek is de cliënt dan goed voorbereid. Hij of zij weet welke vragen er komen. Ik ben als  cliëntondersteuner erbij aanwezig om hem of haar bij te staan. We sluiten de ondersteuning pas af als het hele proces bij de gemeente is afgerond. Als er een afwijzing komt en het vermoeden bestaat dat dit onterecht is, gaan we weer verder. Eventueel met hulp van onze eigen juridische dienst."

Moet ik lang wachten op cliëntondersteuning? 

Na uw verzoek aan de gemeente, neemt de cliëntondersteuner binnen een paar dagen al contact met u op. Liefst binnen twee werkdagen. Als de consulenten in de betreffende wijk ruimte hebben in hun agenda, kunnen ze uw hulpvraag direct oppakken. De praktijk leert echter, dat u soms toch een paar weken zal moeten wachten. Dus... trek vroegtijdig aan de bel. Als er al een gesprek met de gemeente ingepland staat, zullen de cliëntondersteuners onderling toch proberen u zo snel mogelijk bij te staan. 

Clientondersteuning via de Wlz

U valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz) als u 24 uur per dag zorg nodig heeft, thuis of in het verpleeghuis. Ontvangt u deze zorg al of gaat u hier binnenkort gebruik van maken? Ook dan heeft u recht op ondersteuning bij het regelen en uitvoeren van uw zorg. Als u een indicatie heeft voor langdurige zorg, is het zorgkantoor verplicht om een onafhankelijke cliëntondersteuner beschikbaar te hebben, als u daar behoefte aan heeft.
https://www.zn.nl/1893990400/Zorgkantoren

Zelf bellen kan ook

Het inschakelen van een cliëntondersteuner hoeft niet via de gemeente of het zorgkantoor te gaan. Als u wéét welke organisatie in uw gemeente of via het zorgkantoor de ondersteuning levert, kunt u ook zelf bellen. Wieggers: "Laatst belde een mevrouw mij die ik al vaker heb geholpen. Ze verzorgt al twintig jaar haar man na een hersenbloeding. Ze had een brief ontvangen van het zorgkantoor waar ze niets van begreep. Naast de zorg voor haar man gaf dat veel spanningen. Een a twee keer op huisbezoek, samen nabellen en navraag doen, gaf mevrouw veel rust. Die mevrouw weet mij nu goed te vinden, maar ik vind dat niet erg. Natuurlijk kunnen mijn collega's haar ook helpen, maar zolang ik hier werk, doe ik het. Voor haar is dat een veilig gevoel."

 

Auteur 
  • Lenny Langerveld, redacteur Plus Magazine