Meer AOW bij langer werken

Minister Donner van Sociale zaken deed dit weekend voor de TROS-radio de uitspraak dat hij tijdens het voorjaarsoverleg, 23 april aanstaande, wil praten een hogere AOW bij doorwerken na het vijfenzestigste jaar.

Minister Donner werkt al langer aan een notitie met betrekking tot langer doorwerken, afgelopen weekend melde hij voor het eerst een van zijn voorstellen. Wanneer iemand na zijn vijfenzestigste doorwerkt bouwt hij vijf procent AOW extra op per jaar voor ieder jaar dat hij gewerkt heeft. Nu bouw je vanaf je vijftiende jaar ieder jaar twee procent op. Door twee jaar langer te werken kun je zo een AOW van 110 procent opbouwen of een AOW-gat dichten. De minister wil vooral ook proberen de werknemers en werkgevers te bewegen naast de extra AOW-opbouw ook een extra pensioenopbouw mogelijk te maken. De minister wil als het lukt de maatregel al in 2009 inlaten gaan, of uiterlijk 2010.

In de notitie waar nu iets van bekend is geworden wil de minister ook voorstellen doen ten aanzien van rechtsbescherming, ziekte en pensioenopbouw.