2008 wordt een duur jaar

De netto inkomsten zijn dan misschien wel gelijk gebleven door stijging van loon of pensioen, maar het dagelijks leven is duurder, daarom gaan we er volgens het NIBUD in 2008 op achteruit. Maar niet allemaal.

Ieder jaar komt het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) in januari met koopkrachtplaatjes. Voor het jaar 2008 is het NIBUD niet erg enthousiast: vrijwel iedereen gaat er dit jaar op achteruit. De achteruitgang heeft minder met het inkomen te maken dan met het duurdere dagelijks leven. Vooral benzine en voeding zijn in prijs gestegen en verdere stijgingen sluit het bureau niet uit. De koopkracht daalt volgens het NIBUD met een kwart tot 1 procent. Gemiddeld hebben mensen in 2008 per maand 13 euro minder te besteden. Alleen 65-plussers met een aanvullend pensioen tot 10.000 euro per jaar en werkende alleenstaande ouders gaan er op vooruit. De ouderen genieten van de gestegen ouderenkorting en de werkende alleenstaande ouders van de nieuwe kindertoeslag.

15 januari 2008