Aftrek ziektekosten verdwijnt waarschijnlijk toch

Berichtten we op 4 april jongstleden nog dat de aftrek ziektekosten bij de aangifte inkomstenbelasting misschien blijft bestaan, volgens kringen rondom het kabinet wordt de aftrek per 2009 toch vervangen door een toeslag.

De laatste jaren maakten steeds meer mensen gebruik van de aftrekmogelijkheid ziektekosten bij de bijzondere uitgaven. Zes miljoen mensen gebruikten de aftrekpost om het inkomen te verlagen en zo wat belasting terug te krijgen of juist een lagere aanslag opgelegd te krijgen. Jaarlijks kost deze aftrekpost twee miljard euro. Een beetje teveel volgens het kabinet en het kan toch ook niet zo zijn dat zes miljoen Nederlanders chronisch ziek of gehandicapt zijn. Dat is ook niet zo volgens het kabinet, maar er maken volgens dit kabinet wel veel mensen gebruik van die het eigenblijk niet nodig hebben. Terwijl vijftig procent van de groep waar de aftrek juist voor bedoeld is de aftrekpost links laat liggen.

Per 2009 wordt de aftrek afgeschaft en vervangen door een toeslag die automatisch wordt uitgekeerd. De verwachting is dat deze toeslag 100 tot 400 euro per jaar gaat bedragen. Veel minder dan veel mensen nu terugkrijgen van de belasting. De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CGR) vindt dan ook dat voordat de maatregel ingevoerd wordt er eerst een grondige studie moet komen naar de inkomensachteruitgang. Door het verdwijnen van de aftrekpost stijgt het belastbaarinkomen van mensen wat allerlei gevolgen kan hebben bijvoorbeeld voor de zorg- en huurtoeslag. Wel juicht de raad toe dat de regeling automatisch aan alle rechthebbenden toekomt, dus ook aan hen die nu geen gebruik maken van de aftrekpost. Overigens vindt hij ook dat de criteria voor het krijgen van de toeslag nog niet goed afgestemd zijn op de doelgroep. Met criteria als medicijngebruik of gebruik hulpmiddelen alléén, is niet goed vast te stellen wat de meerkosten van een zieke of gehandicapte zijn.

Per 2008 is al een eerste stap gezet richting de afschaffing van de aftrekpost ziektekosten. Het aantal af te trekken zaken is beperkt, net als de drempel die gehaald moet worden voordat er sprake kan zijn van een aftrekpost. De definitieve afschaffing zal volgens plan in 2009 plaatshebben. Hoe dat er precies gaat uitzien en hoe eventuele compensatie van de achtergang van het besteedbaar inkomen zal zijn wachten we af.