Bijstand-light bij onvolledige AOW

De politiek spreekt vandaag in de Tweede Kamer de staatssecretaris van Sociale Zaken Aboutaleb over de onvolledige AOW-opbouw. Er is momenteel politiek draagvlak om te komen tot een bijstand-light.

Een ieder die niet 50 jaar in Nederland heeft gewoond na zijn vijftiende verjaardag wordt twee procent per jaar op de AOW gekort voor ieder jaar dat hij of zij niet in Nederland woonde. Als er ook nog eens geen of een bescheiden pensioen is kan de 65-plusser onder het sociaal minimum terecht komen. Om toch voldoende inkomen te hebben kunnen zij een beroep doen op de bijzondere bijstand die het inkomen dan aanvult tot het bijstandsniveau. De coalitiepartijen zijn het er samen over eens dat die situatie ongewenst is. De oudere moet eerst aan de bijstandsnorm voldoen voordat recht bestaat op bijzondere bijstand. Dus eerst spaargeld en eigen huis opeten, ook eventuele inkomsten worden gekort als ze boven de 18,05 per maand liggen. De politiek wil deze strenge norm versoepelen en komen tot een bijstand-light, een speciale regeling voor mensen met een onvolledige AOW-opbouw. Het liefst direct uitgevoerd door de instantie die nu ook al de AOW verzorgd, de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Tegelijk met deze discussie zal ook gesproken worden over de rechten van de bewoners van de overzeese rijksdelen. Ouderen uit ondermeer de Antillen en Suriname vinden het onverteerbaar dat je alleen AOW opbouwt als je in Europa woont. Zij achten zich ook Nederlander (in Suriname voor 1975) en strijden al jaren voor het recht op AOW toen zij wel Nederlander waren, maar toevallig niet in Nederland woonden.
Hoe een en ander gaat aflopen zullen we hier berichten.

17 januari 2008