Depressies onvoldoende onderkend

Tweederde van de ouderen met depressies worden door de huisarts niet als zodanig herkend en ontberen zo een juiste behandeling. Deze conclusie trekt Els Licht in het onderzoek waarop ze 18 april aanstaande hoopt te promoveren.

Van alle 55-plussers die de huisarts bezoeken heeft 25 procent depressieve klachten. Meer dan de helft van hen zelfs ernstige klachten. Toch stelt de huisarts bij twee op de drie een onjuiste diagnose. Deze onderzoeksresultaten komen voort uit een driejarig onderzoek dat Els Licht deed in haar promotieonderzoek bij de VU Medisch Centrum.

Zij volgde daarbij 400 depressieve 55-plussers. Gedurende het onderzoek werd de huisarts van de patiënten niet op de hoogte gebracht van de depressieve klachten zodat het verloop goed gevolgd kon worden.

Depressiviteit is een goed behandelbare ziekte, bij ouderen duurt herstel doorgaans wat langer. Factoren die een depressie ernstiger kunnen maken zijn: een hogere leeftijd, bijkomende angststoornissen, het voorkomen van depressie in de familie, eerdere depressie en een verminderd functioneren in het dagelijks leven.

Uiteraard pleit de promovenda voor een betere diagnose van depressieve 55-plussers omdat met een goede behandeling het leven dragelijk kan maken.