Discriminatie op de werkvloer

In Nederland ervaart bijna zeven procent van de werknemers discriminatie op grond van leeftijd. Twee keer zoveel als het Europese gemiddelde. 

Eurofound, een Europese organisatie die er naar streeft de arbeidsparticipatie onder ouderen te verhogen heeft onderzoek gedaan naar het welbevinden van oudere werknemers. Een van de aspecten die zij onderzocht is het gevoel van zekerheid van het behoud van een baan en de carrière. Hierbij bleek dat in Nederland 6,8 procent van de oudere werknemers zich gediscrimineerd heeft gevoeld, alleen op grond van leeftijd.

In Europa gaat slechts België ons op dat gebied voor met 7,4 procent. Het Europese gemiddelde is 2,7 procent. Landen als Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk scoren respectievelijk 6,5 procent, 5,7 procent en 3,2 procent. Eurofound presenteert haar cijfers op een congres met belangrijke beleidsmakers dat zij gisteren en vandaag te Den Haag heeft georganiseerd.