Discriminatie op de werkvloer

In Nederland ervaart bijna zeven procent van de werknemers discriminatie op grond van leeftijd. Twee keer zoveel als het Europese gemiddelde.