Geen rimpelcreme maar gezinsleven

De 50-plus vrouw van nu voelt zich nog lang niet oud en voelt zich door ongerichte reclame betutteld. Herkent u dat?