Goed pensioen vaak niet haalbaar

Een goed pensioen is vooral voor oudere werknemers moeilijk haalbaar zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag. Vrouwen hebben eenlaag pensioen en mannen halen de zeventig procent niet.

Het streven is om een pensioen op te bouwen dat 70 procent van het laatst
verdiende salaris bedraagt. Uit eerdere onderzoeken bleek al dat dit maar
voor ongeveer zeven procent haalbaar is en dat is nog steeds zo. De verwachting is dat voor jongere werknemers een goed pensioen wel haalbaar is.

Maar oudere werknemers konden niet altijd pensioen opbouwen en dan altijd pas vanaf 25 jaar. Een andere belangrijke reden voor een lager pensioen is dat werknemers eerder stoppen met werken, gewild via prepensioen of VUT, of ongewild via onder andere de WAO. Hierdoor is over een kortere periode pensioen opgebouwd met als gevolg een lager pensioen na het vijfenzestigste jaar. Vrouwen hebben over het algemeen een lager pensioen volgens het CBS. De reden hiervoor is dat zij doorgaans ook een lager salaris hadden. Het pensioen is lager, maar ten opzichte van mannen hebben zij een procentueel hoger inkomen. Dit komt omdat het pensioen een kleiner gedeelte van het inkomen betreft, het grootste deel is afkomstig uit de AOW en die is voor een ieder gelijk.

De pensioenen halen niet de doelstelling van zeventig procent, tegelijk constateerde het Sociaal Cultureel Planbureau eerder deze maand dat de koopkracht van ouderen nog steeds toeneemt.