Hoe hou je de zorg betaalbaar?

De kosten voor zorg nemen ondermeer door de (dubbele) vergrijzing toe. Maar niet alleen de kosten nemen toe, ook de welvaart van ouderen. Volgens twee deskundigen kun je die rijke ouderen best meer mee laten betalen aan de zorg.

In 2006 had 84 procent van de gepensioneerden naast de AOW een aanvullend pensioen, hiervan had 13 procent een pensioen van meer dan 20.000 euro per jaar. In 2030 heeft 37 procent van de gepensioneerden zo’n pensioen van meer dan 20.000 euro per jaar. En dan is er nog de overwaarde van de eigen woning.

Voor Lou Spoor van zorgverzekeraar Achmea en Coen Teulings, directeur van het Centraal Plan Bureau reden een reddingsplan te formuleren. Tijdens het twee jaarlijkse debat van Netspar presenteerde zij hun ideeën. Ze pleiten er vooral voor om rijkere ouderen een grotere eigen bijdrage te laten betalen voor uitgebreidere woon- en welzijnsvoorzieningen en persoonlijke dienstverlening.

Het pleidooi voor een grotere eigen bijdrage door de rijkere ouderen komt voort uit het verlangen een tweedeling in de zorg te voorkomen. De kosten voor de zorg stijgen steeds verder, de betaalbaarheid komt daarmee onder druk. Gaan we door op de huidige voet, dan wordt er steeds meer van het zorgsysteem niet meer vergoed en gaan (rijkere) mensen shoppen bij de commerciële instellingen.

Dat lijkt de heren geen goede ontwikkeling. Door flexibeler om te gaan met het vermogen van de ouderen, de overwaarde eigen huis, kan van de ouderen een grotere eigen bijdrage gevraagd worden. De overwaarde kan via een hypotheek opgenomen worden. Opgebouwde pensioenen zouden volgens de plannen eerder ingezet kunnen worden als aanvulling op de bestaande sociale zekerheid.

De sociale zekerheid zou daarom met het pensioenstelsel geïntegreerd moeten worden in een vernieuwde levensloopregeling. Schokken in inkomen bij werkloosheid of een lager loon bij een nieuwe baan kunne n dan opgevangen worden.

Mooie plannen, maar waar blijven de huurders? En als de rijkere ouderen meer moeten betalen voor hun zorg, dan gaan ze toch eerst zelf kijken waar de beste kwaliteit voor hun geld kunnen krijgen? Beide mannen hebben spannende plannen gepresenteerd, maar voordat ze realiseerbaar kunnen zijn, moeten ze er nog eens flink op kauwen.