Huisbezoeken bij AOW'ers wettelijk weer toegestaan

Een huisbezoek van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of Sociale Dienst weigeren levert een lagere uitkering op. Met dit wetsvoorstel van staatssecretaris Aboutaleb van Sociale zaken heeft het kabinet vrijdag ingestemd.

Nadat door rechtelijke uitspraken het doen van huisbezoeken ernstig was bemoeilijkt, heeft staatssecretaris Aboutaleh nooit een geheim gemaakt van zijn visie op de noodzaak van de huisbezoeken. Ze zijn volgens hem van belang omdat de leefsituatie van iemand van invloed is op de hoogte van de uitkering.

Laten controleren van die leefsituatie is, naar de staatssecretaris hoopt, vanaf medio volgend jaar verplicht, op straffe van een lagere uitkering. Een alleenstaande heeft recht op 70 procent AOW van het minimumloon. Staat deze alleenstaande een huisbezoek niet toe, dan krijgt hij nog maar 50 procent net als iedere gehuwde ontvangt.

De medewerking tot huisbezoek is verplicht bij de ontvangers van AOW en Anw en de uitkering van de gemeentelijke sociale diensten.