Inkomen bepaalt de gezondheid

Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte vandaag bekend dat uit haar gegevens blijkt dat mensen met een hoger inkomen een betere gezondheid hebben. Dit feit is niet nieuw de grote verschillen wel.

Van de mensen van 50 tot 80 jaar met een laag inkomen heeft in de periode 2004-2006 18 procent een slechte fysieke en 16 procent een slechte psychische gezondheid.

Mensen uit de hoogste inkomenscategorie hebben deze slechte gezondheid voor respectievelijk 4 en 7 procent. De inkomens klasse tussen de laagste en de hoogste in hebben ook steeds een wat betere gezondheid naar mate het inkomen hoger is.