Kabinetsplannen 2008 al bekend

Het kabinet heeft de begroting voor 2008 rond en al mag die pas op de derde dinsdag van september openbaar zijn, hij ligt al op straat.

De Volkskrant berichte vanmorgen dat in de begroting 2008 ingrijpende maatregelen staan, die ook voor ouderen grote consequenties hebben. 

‘De miljoenennota 2008’ zorgt ervoor dat er geen koopkrachtvermindering is voor minima en ouderen, alle anderen gaan er een kwart tot een half procent op achteruit. Opvallend is dat het hoge BTW-tarief verhoogd wordt van 19 naar 20 procent. De accijns op benzine gaat met een cent omhoog, er komt een heffing op vliegen, alcohol en roken worden duurder. De bezuinigingen op de AWBZ gaan door, er wordt 600 miljoen op gekort. Onder andere de ‘luxe’ uitstapjes zullen minder vaak vergoed worden. 
 
De zogenaamde ‘Bosbelasting’ zal vanaf 2010 ingevoerd worden (een jaar eerder dan afgesproken) waardoor ouderen met een pensioen van meer dan 18.000 euro (exclusief AOW) meer belasting gaan betalen. Deze extra heffing telt alleen voor 65-plussers die eerder stoppen met werken. De beloning voor doorwerken tot de 65ste verjaardag die in het regeerakkoord was voorzien, komt te vervallen.
 
Nog niet bekend is hoe het kabinet de aftrekpost ‘ziektekosten’ bij de aangifte inkomstenbelasting zal hanteren. In de aanloop naar de begrotingsonderhandelingen is daar met regelmaat over gesproken. Teveel mensen maken onbedoeld gebruik van de aftrekpost die daarmee de aftrekpost te duur maken. De vorige minister van financiën Gerrit Zalm maakte er geen geheim van dat het mes moet in de aftrekpost. De huidige minister heeft dat nooit ontkend. Er blijven misschien dus nog (onaangename) verrassingen in de ‘miljoenennota’.