Langdurig werkloze vindt het wel best

Uit onderzoek van het UWV blijkt dat de oudere werklozen niet staan te trappelen om werk te zoeken. Ze hoeven ook niet, financieel kunnen ze er zelfs op achteruit gaan.

Oudere werklozen ontvangen vaak een bijdrage van hun voormalige werkgever die ze kwijtraken wanneer ze weer gaan werken.

Het hebben van werk is niet belangrijk voor hun wel bevinden, bijna de helft ziet weinig noodzaak in het vinden van een baan, eenderde ervaart geen psychologische en sociale problemen als gevolg van hun werkloosheid.

Het UWV deed het onderzoek onder de 100.000 langdurig werklozen om er achter te komen welke belemmerende factoren er zijn bij het vinden van werk. Het ontbreken van een economische noodzaak om te werken ontbreekt vooral bij werklozen van 55 jaar en ouder en vrouwen tussen de 35 en 55 jaar die zorgen voor thuiswonende kinderen. Van de langdurig werklozen is 45 procent ouder dan 55 jaar.