Meerderheid aanvaardt hogere AOW leeftijd

Van alle Nederlanders staat 56 procent open voor veranderingen van de huidige AOW. Die aanpassingen mogen er komen om de kosten te beheersen. Waarbij verhogen van de AOW-leeftijd het meest gebruikt is. Volgens economen is dit zinloos.

In tijden van crisis vallen alle vertrouwde afspraken weg en gelden nieuwe wetten. Zo pleiten al jaren verschillende organisaties voor een verhoging van de AOW-leeftijd, maar willen de Nederlandse burger en de politiek er niet aan. Uit een vrijdag door TNS NIPO uitgevoerd onderzoek, in opdracht van RTL nieuws onder 1325 volwassen blijkt dat 56 van de Nederlandse bevolking openstaat voor veranderingen van de AOW. Meest favoriete is het verhogen van de AOW-leeftijd. Onder de huidige gepensioneerden is dit iets minder 51 procent. Bijna een kwart (23 procent) van de Nederlanders ziet meer in een premieverhoging.

Ook in de Nederlandse politiek lijkt het te gaan schuiven, het kabinet lijkt plannen te hebben. Diverse ministers uit het kabinet hebben in het verleden al gepleit voor een verhoging. Minster Donner van Sociale Zaken pleite zelfs voor een AOW-leeftijd van 70 jaar. Minsister Van der Hoeven van Economische Zaken sloot in december 2008 niets uit en minister Bos van Financiën laat ook al langer weten dat een verhoging van de AOW-leeftijd bespreekbaar moet zijn.

In de Tweede Kamer is men voorzichtiger maar lijkt er beweging te komen in de meningen rondom verhoging van de AOW-leeftijd. De VVD is recent omgegaan en D66 pleit er al langer voor. De SP wil van niets weten en het CDA wil eigenlijk van alles niets, maar maakt zoveel geluid dat het bijna lijkt of ze het wel onder ogen zien, maar het nog niet durven zeggen. Ook de ChristenUnie lijkt zich richting een hogere AOW-leeftijd te bewegen.

Tegelijk met de verschuivende meningen komen economen met het bericht dat later een AOW-uitkering ontvangen voor de huidige crisis geen enkele betekenis heeft. De effecten liggen te ver in de toekomst om in deze crisis betekenis te hebben. Wel pleitte zij om het huidige klimaat te gebruiken om de AOW-leeftijd te verhogen zodat in de toekomst de AOW betaalbaar blijft doordat meer mensen aan het werken zijn en blijven.

Trefwoorden: