Ouderen hebben minste last van overlast

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is nagegaan of er overlast is, wie die veroorzaakt en wie er last van heeft. Uit het onderzoek blijkt dat vooral groepen jongeren de meeste overlast geven, maar ouderen (65 jaar en ouder) hebben daar het minst last van.

Overlast van groepen jongeren wordt vooral ervaren door dezelfde leeftijdscategorie. Bijna een op de acht (12%) jongeren (15-24 jaar) ondervindt ernstige hinder van leeftijdsgenoten, 17% af en toe.

Ze voelen zich vaker dan ouderen onveilig op plaatsen waar groepen jongeren rondhangen. Ouderen voelen zich door de rondhangende jongeren maar voor 7% vaak onveilig, 10% voelt zich wel eens onveilig.

De meeste overlast wordt veroorzaakt door groepen jongeren. Drugsoverlast, dronken mensen, omwonenden en het lastig vallen op straat scoren veel lager: slechts 5% of minder ervaren dit als overlast.