Plus Positief: Nederlanders zitten vol vertrouwen

In de rubriek Plus Positief brengen we positief nieuws. Verhalen die ons opvrolijken of personen die ons inspireren. Zoals het vertrouwen van Nederlanders in de medemens, de politiek en instituties, dat het afgelopen jaar flink gestegen is.

Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Sinds 2012 meet zij jaarlijks het vertrouwen van Nederlanders in elkaar en instanties. De meting laat veelal positieve uitkomsten zien.

Ruim zes op de tien Nederlanders van 15 jaar en ouder heeft vertrouwen in de medemens. Dit is een stijging ten opzichte van eerdere jaren. In politie, justitie en het leger hebben we met z’n allen zelfs nog meer vertrouwen.

Opmerkelijk genoeg ligt het vertrouwen in de Europese Unie met 43 procent hoger dan dat in onze eigen Tweede Kamer (41 procent). Daarmee scoort onze politiek laag, maar helemaal onderaan staan grote bedrijven, banken, kerk en media, hoewel ook het vertrouwen in deze instituten is toegenomen.

Regionale verschillen

Op regionaal gebied zijn de verschillen soms groot. Vooral opvallend zijn de regio’s Oost-Groningen en Delfzijl, waar meer dan de helft van de inwoners wantrouwig is tegenover medemens, politiek en instituties. Terwijl de rest van Groningen het hoogst scoort van heel Nederland. Volgens het CBS heeft dit te maken met de gasboringen, de aardbevingen als gevolg daarvan en het gevoel niet serieus genomen te worden door de overheid.

Andere regio’s waar het vertrouwen over het algemeen hoog is, zijn delen van Friesland, het noorden van Drenthe, de Gooi- en Vechtstreek en Alkmaar.

Ook is er duidelijk verschil te zien tussen het katholieke zuiden en het protestantse noorden. In het zuiden heerst er meer wantrouwen, terwijl men in het vrijere noorden positieve noorden veelal positiever is. Zeker in Zuid-Limburg heeft men het gevoel er niet helemaal bij te horen.

Grote steden

Geen enkele groep is zo positief over de medemens als de inwoners van Zwolle. Hier barst ruim zeven op de tien mensen van het vertrouwen. Daarna volgen bewoners van Utrecht en Groningen. Hekkensluiters zijn Den Haag en Almere waar het vertrouwen maar is voorbehouden aan een kleine meerderheid van de inwoners. Utrecht staat bovenaan op het gebied van vertrouwen in instituties, gevolgd door Amsterdam. Maastricht, Zaanstad en Apeldoorn sluiten de lijst af.

Leeftijd en opleidingsniveau

Over het algemeen kunnen we stellen dat jonge en hoogopgeleide mensen op de onderzochte gebieden positiever in het leven staan dan oudere en laagopgeleide mensen.

Vertekend beeld

De onderzoeksresultaten van het CBS lijken in strijd met het beeld dat we krijgen op sociale media, waar negatieve reacties en hatelijke opmerkingen de boventoon voeren. De eerste indruk lijkt dan dat Nederland een land is vol ontevreden inwoners, maar dit is blijkbaar een vertekend beeld: optimisme en vertrouwen vertonen beide een stijgende lijn.

Bron(nen):