Positieve instelling geneest kanker niet

Het is een wijdverbreid idee: wanneer je maar een positieve instelling hebt kun je de strijd tegen kanker beter winnen. Dit idee is door een nieuwe studie onderuitgehaald.

Het verloop van kanker in het hoofd- en halsgebied wordt noch positief, noch negatief beïnvloed door een positieve of negatieve instelling. Deze conclusie trekt psycholoog James Coyne van de Universiteit van Pennsylvania. Hij onderzocht 1000 patiënten en liet hen vragenlijsten invullen. Hij vroeg onder andere naar een reactie op de stelling: 'Ik voel me verdrietig' of 'Ik verlies de hoop dat ik de strijd tegen kanker kan winnen' en vroeg ze aan te geven in hoeverre zij zich vereenzelvigden met de stelling.

Uit het onderzoek bleek wel een verband te bestaan tussen de kans om te overleven en leeftijd, tumorstadium, inkomen, burgerlijke staat en roken.
Een verband tussen instelling ten opzichte van de ontwikkeling van de ziekte en de kans om te overleven is niet gebleken. In de strijd tegen kanker lijken operaties, bestraling en chemokuren toch effectiever dan het positieve denken...

24 oktober 2007