Rijkere ouderen steeds meer uitgekleed

Wat waren we blij toen in 1996 de Wet op de BejaardenOorden (WBO) werd ingeruild voor een financiering uit de AWBZ. De bewoners van de verzorgingshuizen hoefde het eigen geld niet meer op te eten voordat zij voor een bijdrage uit de bijstand in aanmerking kwamen. Die tijden lijken nu echter weer te keren.

Het kabinet kondigde in haar begrotingsvoorstellen al aan dat zij de rijkere ouderen meer zal laten betalen voor de zorg, maar hield haar uitgewerkte plannen nog voor zich. De fractievoorzitter van de CDA-fractie Jos Werner in de eerste kamer deed afgelopen dinsdag tijdens de algemene beschouwingen wel voorstellen om de AWBZ uit te kleden. Het kon allemaal best een beetje minder, zeker wanneer de rijkere ouderen meer zouden gaan betalen. Volgens Jos Werner blijft de AWBZ alleen betaalbaar wanneer er een fundamentele hervorming plaatsvindt. “We kunnen niet blijven doorgaan met het verschralen van de zorg, beknibbelen op het AWBZ-pakket en het verhogen van de bijbetalingen”. Als eerste kunnen volgens Werner de huisvestingskosten voor verblijf in een verpleeghuis wel geschrapt worden uit de AWBZ, die mag de bewoner zelf gaan voldoen.
 
Jos Werner krijgt steun van het College Van Zorgverzekeraars (CVZ), zij pleiten ervoor de waskosten die nog in het AWBZ-budget zitten eruit te halen. De bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen moeten die maar zelf gaan betalen van hun zakgeld. De extra kosten bedragen volgens het CVZ tussen de 21 en 35 euro per maand. De Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) berekende dat dit een achteruitgang van het besteedbare inkomen zal zijn van wel 16 procent. Zeker wanneer een bewoner veel morst kunnen de waskosten snel oplopen tot wel € 100 per maand. Een echtpaar heeft nu  420 euro aan zakgeld, een alleenstaande 270 euro. De toekomstige oudere mag dan welvarender zijn dan zijn voorgangers, of dat legitimeert om dan maar steeds een greep in de portemonnee van de rijkere ouderen te doen is nog maar de vraag.