Schrijf je levensverhaal, dat is gezond

Hoe help je ouderen met een lange geschiedenis in de psychiatrie het leven zo aangenaam mogelijk maken? Hoe verhoog je voor hen de kwaliteit van leven? Voor die vragen lijkt er nu een antwoord, de cursus ‘life review’.

Er was al een cursus ‘op zoek naar zin’ voor ouderen met lichte of matige depressieve klachten. Nu is er ook de cursus ‘life review’ voor ouderen met ernstige en langdurige psychische problemen. Beide cursussen verbeteren de kwaliteit van leven. Het Trimbos Instituut presenteert dinsdag 9 oktober de resultaten van de nieuwe cursus.
 
Schrijf je levensverhaal, dat is het hoofdthema van de cursus ‘life review’. Door middel van creatieve opdrachten zetten de deelnemers in twaalf sessies hun leven op een rij. De eerste cursus was eigenlijk een onderzoek naar de effectiviteit van de cursus, een geslaagd onderzoek, want van de 36 deelnemers was 74 procent tevreden met de cursus. Iets meer dan de helft had het gevoel dat de cursus hen geholpen had met hun problemen. Ze waren positiever over zichzelf gaan denken, hadden meer zelfvertrouwen en waren beter in staat gebeurtenissen uit het verleden een plaats te geven. Na het volgen van de cursus waren de deelnemers significant meer tevreden met hun leven.