Steeds meer 100-jarigen

Het aantal 100-jarigen in Nederland is in 2007 met 93 toegenomen. Momenteel wonen er 1486 eeuwlingen in Nederland waarvan het merendeel vrouw.

Het aantal mensen van honderd jaar en ouder neemt jaarlijks toe. Was het vroeger nog een uitzondering dat iemand honderd jaar werd, tegenwoordig is het bijna gewoon. Althans voor vrouwen want slechts een op de acht 100-jarigen is man. Het aantal van 193 100-jarige mannen blijft min of meer constant. Het aantal vrouwen die al een eeuw of meer leven stijgt juist erg sterk. De aanwas van het aantal honderd jarigen de afgelopen vijfentwintig jaar is vrijwel geheel toe te schrijven aan de vrouwen. Dat de mannen achterblijven komt vooral doordat het sterfterisico voor mannen in de jaren zeventig en tachtig sterk toenam waarmee de seksverschillen nog schever kwamen te liggen.

In Europa is Nederland nog net geen hekkensluiter. Met ongeveer 90 honderd jarigen per miljoen inwoners doen we het net wat beter dan Tjechië, Portugal, Polen en Finland. Echt veel eeuwlingen vindt je in Griekenland met ongeveer 230 honderd jarigen per miljoen inwoners, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden volgen in de rangorde.