Veel meer vrouwen dan mannen zijn 100-plus

Nederland telt 2189 100-plussers. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Wat opvalt is dat mannen sterk in de minderheid zijn. 85 procent van de 100-plussers is namelijk vrouw.

De meeste 100-plussers wonen in de provincies Zeeland en Zuid-Holland. De minste 100-plussers wonen in de provincies Limburg en Noord-Brabant. Dit is met de jaren vrijwel niet veranderd. 

Geboortedip en griepgolven

De jaarlijkse peiling laat ook zien dat de stijging van 100-plussers stilstaat. Het aantal 100-plussers nam tot 2015 elk jaar toe, maar de afgelopen jaren is het blijven hangen rond de 2200. Dit komt door een geboortedip in 1919 en de griepgolven van de laatste jaren, waar ouderen extra gevoelig voor zijn.  

Meerderheid is vrouw

Onder de 100-plussers zijn 339 mannen en 1850 vrouwen. Dit komt doordat de levensverwachting van vrouwen hoger is en vermoedelijk doordat mannen vroeger meer rookten, aldus het CBS. 

Vanaf 2020 wordt een toename van het aantal 100-plussers verwacht, onder meer door een kleine babyboom na de Eerste Wereldoorlog. Het CBS verwacht dat ons land in 2029 bijna 3400 100-plussers telt.

Bron(nen):
Trefwoorden: