Wat veranderd er in 2013?

Zoals gebruikelijk veranderen veel wetten per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar. Ook dit jaar, hieronder de meest opvallende die voor ouderen van belang zijn.

-              De leeftijd waarop de eerste AOW wordt ontvangen stijgt met een maand naar 65 jaar en één maand.

-              De AOW wordt iets hoger, alleenstaanden gaan € 1056,72 per maand bruto ontvangen (was € 1051,98), gehuwden ieder  € 722,21 (was € 722,74) per maand bruto. De tegemoetkoming daalt met € 5,51 naar € 28,14 per 65-plusser.

-              Uw pensioen blijft in 2013 waarschijnlijk nagenoeg gelijk aan het bedrag dat u in 2012 ontving, of daalt met maximaal 7 procent. Of het bij die daling blijft in 2014 verneemt u in het eerste kwartaal van 2013.

-              Ontvangt u een Algemene nabestaanden wet (Anw)-uitkering van de Sociale Verzekeringsbank, dan ontvangt u vanaf 1 januari 2013 € 11,50 bruto minder.

-              Het tarief voor 65-plussers bij de Inkomstenbelasting stijgt in de eerste belastingschijf tot € 19.645 inkomen. Het tarief gaat van 15,20 procent naar 19,10 procent over de inkomsten in de eerste belastingschijf.

Sinds 2011 is er een aparte belastingschijf voor personen die vanaf 2011 65 jaar worden (in 1946 zijn geboren). Voor hen is bovengrens van de tweede belastingschijf met een tarief van 24,1 procent iets lager. Zij betalen al vanaf € 33.363 42 procent belasting. Was u al 65 jaar voor 1 januari 2011, dan betaalt u pas 42 procent belasting bij € 33.555.

Ook de bovengrens van de derde belastingschijf daalt met € 500 tot € 55.991, zodat we eerder het hoogste belastingtarief betalen.

-              In de heffingskortingen veranderd er het nodige ter compensatie van het hogere belastingtarief voor 65-plussers. De algemene heffingskorting stijgt met € 100, de ouderenkorting (tot een inkomen van € 35.450) stijgt met 270 euro naar € 1032. Boven de € 34.450 bruto inkomen is de ouderenkorting € 150. De alleenstaande ouderenkorting (als u alleenstaande AOW ontvangt) blijft gelijk op € 429. De algemene heffingskorting voor 65-minners daalt met € 32 naar € 2001.

-              Per 1 januari wordt de doorwerkbonus voor oudere werknemers tot 65 jaar afgeschaft.

-              De zorgtoeslag vervalt wanneer u op 1 januari 2013 € 80.000 meer spaargeld hebt dan de vrijstellingen van box 3. De algemene vrijstelling blijft gelijk aan dat van 2012: € 21.139. Bent u ouder dan 65 jaar en hebt u een klein van minder dan € 14.302 bruto per jaar, dan hebt u een extra vrijstelling van € 27.984. Is het jaarlijkse bruto inkomen meer dan € 14.302, maar minder dan € 19.895, dan hebt u een extra vrijstelling van € 13.992.

-              Het eigen risico in de zorgverzekering stijgt in 2013 naar € 350.

-              Rollators en andere loophulpmiddelen verdwijnen uit het basispakket van de zorgverzekeringen zijn ook niet meer af te trekken van de belasting.

-              Schaft u een gehoorapparaat aan in 2013, dan betaalt u vanaf 2013 een eigen bijdrage van 25 procent van de aanschaf prijs, deze eigen bijdrage is niet aftrekbaar bij de inkomstenbelasting.

-              De inkomensafhankelijke premie Zorgverzekeringswet stijgt ook in 2013 weer verder. Over het inkomen uit arbeid of de AOW betaalt u het hoge tarief van  7,75 procent dit was in 2012 nog 7,1 procent. Over andere inkomsten zoals pensioen en lijfrente betaalt u het lage tarief van 5,65 procent, dit was nog 5 procent in 2012. Het maximaal inkomen waarover u individueel deze premie betaalt is in 2013 € 50.853 (€ 50.064 in 2012).

-              De huurtoeslag daalt in 2013 verder met € 4,87 per maand.

-              Sluit u een nieuwe hypotheek af in 2013, dan is de hypotheekrente alleen aftrekbaar wanneer u de hypotheek aflost. De hypotheekrente was al alleen aftrekbaar voor het deel van de aankoopprijs nieuwe woning dat u niet met de overwaarde van de oude woning kan betalen. Bij het verlengen van de rentevaste periode of het oversluiten van de hypotheek van voor 2013 blijven oude rechten gelden.

-              Uw kinderen mag u in 2013 vrij van schenkbelasting jaarlijks € 5141 schenken, alle anderen € 2057. Is uw kind tussen de 18 en 40 jaar (was 35 jaar), dan mag u ze eenmalig € 24.676 schenken eventueel extra te verhogen naar € 51.407 wanneer zij een huis kopen, willen onderhouden of de hypotheek willen aflossen, of wanneer het kind een opleiding wil volgen die tot een beroep leidt. Heel grote schenkingen van meer dan € 118.254 worden in 2013 met 20 procent schenkbelasting belast, daaronder met 10 procent. De grens is ten opzichte van 2012 met € 2546 opgetrokken.

-              Overlijdt iemand in 2013 dan betalen de erfgenamen iets minder belasting omdat de grens van de eerste belastingschijf met € 2546 stijgt naar € 118.254.  Vanaf dat bedrag is het tarief voor kinderen geen 10 procent meer, maar 20 procent. Kleinkinderen betalen over de eerste schijf 18 procent en boven de € 118.254 36 procent. Alle anderen betalen respectievelijk 30 en 40 procent over de eerste € 118.254 en daarboven.

-              De vrijstelling voor partners is in 2013 € 616.880, kinderen kunnen vrij € 19.535 ontvangen, net als kleinkinderen. Ouders mogen vrij € 46.266 ontvangen en zieke en gehandicapten kinderen onder voorwaarden € 58.604. Alle anderen hebben een vrijstelling van € 2057.

Bron(nen):