Zorg dementerende moet beter

Dat is wat de PvdA-fractie in de Tweede kamer wil. Kamerlid Agnes Wolbert presenteert woensdag een Deltaplan Dementie bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid.

De Volkskrant berichtte dinsdagmorgen dat dit Deltaplan woensdag gepresenteerd zal gaan worden. De PvdA pleit voor een betere coördinatie van de zorg voor dementerenden. Een gebundelde aanpak is volgens Wolbert hard nodig want het aantal dementerenden neemt tot 2020 met nog eens 100.000 toe tot 350.000 personen.

Het plan spitst zich toe op de coördinatie van de zorg voor dementerenden en het vroegtijdig diagnosticeren van dementie. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat de helft van de huisartsen beginnende dementie aanziet voor een depressie. Speciale aandacht moet er zijn voor ondervoeding omdat vooral bij beginnende dementie patiënten 20 tot 30 procent ondervoed blijkt. In het deltaplan wordt een 'casemanager' ook belast met de zorg voor mantelzorgers. Niet geheel onbelangrijk omdat een op de vijf mantelzorgers de eigen gezondheid op het spel zet voor de zorg van een dementerende.

Kamerlid Wolbert pleit er voor dat staatssecretaris Bussemaker binnen een half jaar geld beschikbaar stelt om het deltaplan ten uitvoer te brengen en zo een einde te maken aan de versnippering in de zorg voor dementerenden.

13 november 2007