Zorgpremie laat op zich wachten

Het lukt de belastingdienst niet de teveel betaalde inkomensafhankelijke zorgpremie 2006 op tijd terug te betalen.

Het lukt de belastingdienst niet de teveel betaalde inkomensafhankelijke zorgpremie 2006 op tijd terug te betalen. De oorzaak ligt bij automatiseringsproblemen, verschillende bestanden kunnen niet gekoppeld worden. Daarom krijgen alle vermoedelijke klanten een brief waarmee ze hun gegevens door kunnen geven aan de belastingdienst.

De teruggave van premie gaat vooral die mensen aan die meerdere bronnen van inkomen hebben waarover in totaal meer premie werd ingehouden dan het maximum.

Het betreft voornamelijk 65-plussers met meerdere pensioenen en mensen jonger dan 65 jaar met meerdere werkgevers. De maximum premiegrens was in 2006 € 30.015. Heeft iemand meer inkomen dan de maximum premiegrens waarover zorgpremie is ingehouden dan is er recht op teruggave.

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft een deel van de belanghebbende in september 2006 al een deel teruggekregen, op de rest zullen zij tot einde 2007 moeten wachten. Zij die nog niets hebben teruggekregen krijgen over de terug te ontvangen premie ook heffingsrente vergoed vanaf 1 januari 2007.

Minister Donner en staatssecretaris De Jager hebben alvast laten weten ook over 2007 de nodige problemen te verwachten.