Nierpatiënten met corona hebben meer kans op complicaties

Nierpatiënten zijn extra vatbaar voor ernstige complicaties als ze het coronavirus hebben. Ook is de sterfte onder patiënten met nieraandoeningen hoog. Dat blijkt uit onderzoek van Nederlandse ziekenhuizen, meldt de Nierstichting dinsdag.

Direct na de start van de pandemie is een groep Nederlandse onderzoekers begonnen met een groot Europees onderzoek (ERACODA). Het doel is om meer te weten over de kansen en risico's voor nierpatiënten die positief testen op COVID-19. Daarnaast wordt ook gekeken hoe ze herstellen en welke behandelwijzen resultaat opleveren.

De eerste onderzoeksresultaten laten zien dat de sterfte door COVID-19 onder dialyse- en transplantatie patiënten hoog is, zelfs hoger dan voor de bekende hoog risico patiënten, zoals patiënten met hartfalen of longziekten. Waarom dit zo is, is nog onbekend.

Opmerkelijk is het bovendien dat bij dialyse- en niertransplantatie patiënten de gewone risicofactoren voor overlijden er niet toe doen. Bij nierpatiënten maakt het niet uit of je man bent, of diabetes, hoge bloeddruk of hart- en vaatziekten hebt. Die factoren moeten dus niet meegenomen worden om iemand wel of niet op een IC op te laten nemen.

Over het onderzoek

Het onderzoek is een samenwerking tussen het UMC Groningen, Radboudumc Nijmegen, Amsterdam UMC en Nefrovisie. In dit Europese project worden gedetailleerde gegevens verzameld van mensen met een nierfunctievervangende behandeling (dialyse of transplantatie) die corona kregen. Er wordt informatie verzameld over veel verschillende patiëntkenmerken (zoals leeftijd, geslacht, soort nierziekte en medicatiegebruik), net als over COVID-19-kenmerken (symptomen als bloeddruk en temperatuur, en laboratoriumresultaten). Aan elke patiënt wordt ook een score gegeven voor hoe fit of kwetsbaar iemand is. Deze score kan invloed hebben op de kans om opgenomen te worden in het ziekenhuis of op de intensive care. Ook wordt gekeken naar de impact van de huidige epidemie op de kwaliteit van leven van patiënten.

 

 

Bron(nen):