71 procent Nederlanders vindt kunnen rondkomen eigen verantwoordelijkheid

Getty Images

Twee op de vijf consumenten kunnen minimaal zes maanden in hun levensonderhoud blijven voorzien bij verlies van hun voornaamste inkomensbron. Eén op de tien zou in deze situatie nog geen maand in het eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Dit blijkt uit de Publieksmonitor 2013 van Platform Wijzer in geldzaken onder ruim 1.000 Nederlanders.

Gezond financieel gedrag
De Publieksmonitor 2013 heeft aangetoond dat gezond financieel gedrag niet als één dimensie kan worden benaderd, maar uit ten minste drie, vrijwel los van elkaar staande, dimensies bestaat. De drie dimensies zijn: ‘management van geld’, ‘financieel plannen’ en ‘bewust beslissingen nemen ten aanzien van financiële producten’. Een aantal opvallende uitkomsten uit het onderzoek:

Nederlanders ‘managen hun geld’ zorgvuldig
Nederlanders houden hun financiën nauwlettend in de gaten. Een ruime meerderheid let op hoeveel geld hij of zij uitgeeft, doet geen uitgaven die hij of zij niet kan betalen, koopt niet op afbetaling en betaalt zijn of haar rekeningen op tijd. Wel heeft twee vijfde van de consumenten in het afgelopen jaar weleens een betalingsherinnering ontvangen en probeert circa 40% zijn uitgaven te beperken. Ondanks de zorgvuldige omgang met de huishoudfinanciën komt rood staan bij de bank toch regelmatig voor. Ongeveer de helft van de consumenten staat wel eens rood, 17% zelfs regelmatig.

60% heeft een potje voor onvoorziene uitgaven op de korte termijn
Driekwart van de Nederlanders geeft aan bij financiële beslissingen rekening te houden met de toekomst. Dit vertaalt zich in de eerste plaats in budgetteren ten behoeve van de kortere termijn: de helft van de consumenten probeert zich aan budgetten te houden voor specifieke doelen, zoals dagelijkse boodschappen of vakanties. Ook spaart een ruime meerderheid van de Nederlanders, hoewel dit meestal niet met een specifiek doel is.

Helft Nederlanders vergelijkt altijd verschillende aanbieders bij aanschaf financieel product
Bij de aanschaf van financiële producten - van een eenvoudige spaarrekening tot een hypotheek – vergelijkt ongeveer de helft van de consumenten producten van verschillende aanbieders. Slechts 6% doet dit helemaal niet. Bij complexe producten schakelt 44% over het algemeen een financieel adviseur in, 16% doet dit niet. Ruim een derde controleert regelmatig of zijn financiële producten nog bij zijn situatie passen. Overstappen naar een andere aanbieder met een beter aanbod doen consumenten niet snel.

Bron: wijzeringeldzaken.nl

Auteur 
  • Noortje van Zeijden
Bron 
  • geldenrecht.nl