Er zijn veel misverstanden over het eigen risico

Getty Images

Ondanks dat het eigen risico in de zorg al vijf jaar bestaat, is voor velen nog niet duidelijk wat er onder het eigen risico valt.

Eén van de grootste misvattingen is dat het bezoek aan de huisarts er onder valt. Dat is niet juist. Het misverstand ontstaat omdat de medicijnen die de huisarts na een consult voorschrijft, wel onder het eigen risico vallen.

Onderzoek
Daarentegen denken veel mensen volgens onderzoek van het Nivel (Nederlands Instituut voor onderzoek van de Gezondheidszorg) dat de kosten van het ziekenhuis niet afgetrokken worden van het eigen risico. Ook die gedachtegang ligt voor de hand omdat ziekenhuiskosten doorgaans te hoog zijn om ze zelf te kunnen betalen. Maar het eigen risico wordt daarop meestal aan het eind van het jaar in mindering gebracht.

Verwarring
Volgens onderzoek van de Verzekeringssite.nl bestaat er over het eigen risico nog meer verwarring. Zo denkt 43 procent van de Nederlanders ten onrechte dat het eigen risico geldt voor een bezoek aan de tandarts of fysiotherapeut. Deze kosten worden echter meestal vergoed door de aanvullende verzekering, waarvoor er geen eigen risico geldt. Minister Schippers (Volksgezondheid) begint binnenkort met een publiekscampagne om het eigen risico nog eens onder de aandacht te brengen.

Het eigen risico van de zorgverzekering is in 2008 ingevoerd en bedroeg 150 euro. Het is de afgelopen jaren (sterk) verhoogd tot 350 euro dit jaar. Het komend jaar wordt dat bedrag 360 euro. Ongeveer de helft van de bevolking heeft er mee te maken en maakt het deels of geheel op. Chronisch zieken, die het eigen risico altijd moeten betalen, kregen daar tot dit jaar compensatie voor. Die compensatieregelingen vervallen volgend jaar.

Geen eigen risico
Niet onder het eigen risico vallen: de huisarts, kraamzorg, bevolkingsonderzoeken, inclusief de griepprik, bepaalde vaccinaties. Ook alle zorg vanuit de aanvullende zorg, zoals de tandarts of de fysiotherapeut, valt niet onder het eigen risico. Heb je een vrijwillig eigen risico afgesloten, dan tellen de medische kosten die je maakt eerst mee voor het verplicht eigen risico en pas daarna voor het vrijwillig eigen risico.

Wilt u zelf zorgverzekeringen vergelijken?
Gebruik de vergelijker op PlusOnline en sluit direct af >>

Auteur 
  • Jaap Roelants
Bron 
  • geldenrecht.nl