Geldskwesties juli augustus 2012

In het meinummer las ik in deze rubriek dat 70-plussers voor een rij­bewijskeuring niet bij hun eigen arts terecht kunnen. Ik heb mij onlangs wel door mijn eigen huisarts laten keuren. Mocht mijn arts dat wel doen?

Ja, het bericht was iets te kort door de bocht geformuleerd. Het is niet verboden dat een huisarts bij zijn eigen patiënten een rijbewijskeuring doet. Het is wel tegen de richtlijnen van artsen-organisatie KNMG. De reden daarvoor is dat een behandelend arts volgens de KNMG niet objectief kan oordelen vanwege de vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt. In de praktijk kunnen veel 70-plussers daardoor niet bij hun ­eigen (huis)arts terecht.

Mijn ex wil geen pensioen aan me overmaken

Mijn ex-man weigert mijn deel van het pensioen uit te betalen, omdat ik me niet binnen twee jaar na de echtscheiding heb gemeld bij het pensioenfonds. Heeft hij daar het recht toe?

Nee. U hebt recht op een deel van het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd (tenzij u bij de scheiding afstand hebt gedaan van dat recht). Had u zich binnen twee jaar na de scheiding bij het pensioenfonds gemeld, dan had het pensioenfonds uw deel rechtstreeks aan u overgemaakt. Dat is nu niet het geval. Het betekent dat u voor uw deel bij uw ex-echtgenoot moet aankloppen. U ontvangt dat deel de rest van uw
leven. Komt uw ex-man eerder te overlijden, dan hebt u waarschijnlijk recht op een bijzonder nabestaandenpensioen. U hebt dan recht op het nabestaandenpensioen dat is opgebouwd tot het moment van de scheiding.

Ter beschikking van de wetenschap

Ik wil mijn lichaam na mijn overlijden ter beschikking stellen van de wetenschap. Hoe regel ik dat?

U moet hiervoor zelf uitdrukkelijk toestemming geven aan een anatomisch instituut van een universiteit. Dit doet u met een handgeschreven verklaring (codicil) waarin u verklaart dat u uw lichaam ter beschikking stelt van de wetenschap. Dit codicil moet
u dateren en ondertekenen. Het wordt bewaard op het anatomisch instituut; u en uw huisarts krijgen een kopie. Om dit te regelen, kunt u het best contact opnemen met een anatomisch instituut. Een telefoonnummer van een instituut bij u in de buurt kunt u opvragen bij de Informatielijn Donorvoorlichting (T 0900-821 21 66).

Nalatenschap ook voor ex?

Een paar jaar geleden ben ik gescheiden. Vlak voor de scheiding is mijn vader overleden. Mijn moeder kreeg als langstlevende alles. Onlangs is zij ook overleden. Mijn ex-man zegt nu dat hij recht heeft op een deel van mijn moeders erfenis. Klopt dat?

Nee. Toen uw moeder overleed, was u niet meer met uw ex getrouwd. Anders ligt het met de nalatenschap van uw vader. Na zijn over­lijden kreeg uw moeder de erfenis, en de kinderen kregen een vordering ter grootte van hun deel. U was toen nog getrouwd, waarschijnlijk in gemeenschap van goederen. Daardoor heeft uw ex recht op de helft van uw vordering. Door het overlijden van uw moeder komt dat geld nu vrij. Hij erft niet van uw moeder, wel van uw vader.

Sportschool opzeggen

Ik ben al een paar jaar lid van een sportschool. De laatste maanden ben ik niet meer geweest. Zonde van de contributie. Wanneer kan ik het abonnement opzeggen?

Dat hangt af van het abonnement. Hebt u een jaarabonnement, dan kunt u het één keer per jaar opzeggen. Bij een kwartaalabonnement kunt u er ieder kwartaal vanaf. Afgelopen december zijn nieuwe regels in werking getreden, waardoor het makkelijker is geworden om abonnementen op te zeggen. Voor bestaande contracten (zoals uw abonnement op de sportschool) geldt een overgangs­termijn van een jaar, dus tot 1 december 2012. ­Onder de nieuwe regels is de opzegtermijn ­maximaal één maand.
Als de sportschool uw abonnement stilzwijgend verlengt, wordt dat onder de nieuwe regels automatisch een abonnement voor onbepaalde tijd.

U kunt zo’n abonnement per maand opzeggen. De sportschool kan u ook een nieuw jaar- of kwartaalabonnement aanbieden. U kunt dan besluiten om dat abonnement niet te nemen. Overigens is het bij sportverenigingen, zoals de voetbalclub, anders geregeld. Daar staan de regels voor het opzeggen van het lidmaatschap in de statuten die door de vereniging zelf zijn op-gesteld.

Erven van geregistreerde partner

Mijn vriend en ik zijn ge-registreerde partners. Als een van ons komt te overlijden, erven we dan net zoals gehuwden?

Ja. Voor het erfrecht is er geen verschil tussen gehuwden en geregistreerde partners. U bent elkaars erfgenaam. Ook voor de erfbelasting is er geen verschil. Let wel: twee mensen die samenwonen op hetzelfde adres en een samenlevingscontract hebben, zijn nog geen geregistreerde partners. Zij erven zonder testament niet van elkaar. Een geregistreerd partnerschap moet u officieel regelen bij de burgerlijke stand in uw woonplaats.

Alimentatie hoger door schenking?

Mijn dochter heeft jaren geleden van haar grootouders een schenking op papier gekregen. Onlangs zijn haar grootouders overleden en is het geld uit-gekeerd. De man van mijn dochter betaalt alimentatie voor kinderen uit een eerder huwelijk. Gaat dat bedrag nu omhoog omdat ze rijker zijn geworden?

Nee. De alimentatie wordt vooral vastgesteld op basis van het inkomen van uw dochters echtgenoot, niet op basis van het vermogen. Mochten de grootouders de schenking ‘met uitsluiting’ hebben gedaan, dan is er al helemaal niets aan de hand.
 

Auteur 
  • Perry van Dijk
Bron 
  • Plus Magazine