Handig: de overstapservice!

Overstappen naar een andere zorgverzekeraar te veel gedoe? De gratis overstapservice maakt het makkelijker.

Bij het overstappen van de ene zorgverzekering naar de andere, hoeft u niet bang te zijn dat u  niet van de oude kunt afkomen. De zorgverzekeraars hebben onderling afspraken gemaakt, om het u als verzekerde gemakkelijker te maken om naar een concurrent te gaan. Daarvoor hebben ze een overstapservice geïntroduceerd.

Opzegging laten regelen
Mensen die zich hebben aangemeld bij een nieuwe verzekeraar, kunnen deze de opdracht geven hun oude verzekering op te zeggen. Veel mensen weten niet precies of dat telefonisch of schriftelijk moet en laten het graag aan de nieuwe verzekeraar over. Voorwaarde is wel dat u zich voor 1 januari bij een nieuwe verzekeraar aanmeldt. Alleen dan kan deze de opzegging op tijd regelen. [ITEMADVERTORIAL]Van oude naar nieuwe zorgpolis
De mensen die de overstapservice niet gebruiken, hebben tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgpolis uit te zoeken. Die gaat dan met terugwerkende kracht, op 1 januari in. Het opzeggen van de oude verzekering moet wel vóór 1 januari schriftelijk gebeuren.

Dubbele zorgverzekering voorkomen
Veruit de meeste mensen melden zich via internet bij een nieuwe zorgverzekeraar aan. Als ze de aanmelding voltooid hebben, krijgen ze te zien of ze van de overstapservice gebruik willen maken. Maar ook de mensen die een nieuwe verzekering schriftelijk of per telefoon afsluiten, kunnen er gebruik van maken. Ook zij moeten het duidelijk aangeven. Gebeurt dat niet, dan kan het zijn dat mensen met twee zorgverzekeringen komen te zitten.

Premieachterstand
Belangrijk bij het gebruiken van de overstapservice is natuurlijk om de naam van de vorige verzekeraar te vermelden en ook aan te geven welke polissen opgezegd moeten worden. Het is mogelijk basis- en aanvullende verzekering bij verschillende verzekeraars te hebben. Het burgerservicenummer is zowel van belang bij het aanmelden als bij het opzeggen. De nieuwe zorgverzekeraar controleert altijd of mensen een premieachterstand hebben. In dat geval mag de lopende verzekering niet worden beëindigd.

Overstappen
Wilt u overstappen naar een andere zorgverzekeraar? Vergelijk en bespaar vele honderden euro's!

Auteur 
Bron 
  • geldenrecht.nl