Inzicht in kosten van specialistische zorg

Getty Images

Van consumenten wordt verwacht dat ze ziekenhuisrekeningen checken en zo een bijdrage leveren aan het tegengaan van verspilling en fraude. Het probleem is dat rekeningen moeilijk te begrijpen zijn voor de gemiddelde consument.

Sterker nog ziekenhuizen, zorgverzekeraars, accountants en toezichthouders hebben geen goed zicht op de ontwikkeling van de uitgaven voor specialistische zorg. Daarom opent de Nationale ombudsman, samen met de Consumentenbond, een meldpunt voor burgers die willen vertellen waar ze tegenaan lopen als ze inzicht willen krijgen in de kosten van specialistische zorg.

Onbegrijpelijk
Al eerder bleek uit gesprekken die de ombudsman voerde met burgers en experts uit de zorgsector dat de systematiek van de DBC en DOT complex en nauwelijks te begrijpen is. In juli van dit jaar stelde de ombudsman daarom schriftelijke vragen aan minister Schippers van VWS over de transparantie van zorgkosten voor patiënten. Het antwoord van de minister stelde de ombudsman teleur, zij herkende zijn waarneming niet. Vandaar dat er nu een meldpunt komt.

www.nationaleombudsman-nieuws.nl/nieuws/2013/ombudsman-onderzoekt-inzicht-in-kosten-van
Meldpunt www.consumentenbond.nl/campagnes/check-je-zorgkosten/meldpunt/

Auteur 
  • Perry van Dijk
Bron 
  • geldenrecht.nl