Kort Geld en Recht januari 2014

Getty Images

Deze keer gaan we dieper in over het aflossen van de hypotheek, vertellen we u hoe de energie rekening omlaag kan en geven u tips over goedkoper lenen voor isolatie.

Kort Geld

Banken scheutiger met boetevrij aflossen hypotheek
Steeds meer banken bieden de mogelijkheid om de hypotheek boetevrij af te lossen. Dit heeft alles te maken met de tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling. Tot en met 31 december 2014 is een schenking van maximaal €100.000 vrij van schenkbelasting, als de ontvanger het geld gebruikt voor de eigen woning. Bij SNS Bank en Rabobank hoeft een klant die versneld aflost met zo’n schenking, geen boeterente te betalen. Bij ABN Amro mag de klant aflossen tot de actuele WOZ-waarde indien het huis ‘onder water staat’.

Goedkoper lenen voor isolatie
Stookt u in uw huis tegen de klippen op? Sinds begin december kunnen woningbezitters tegen een rente van 3 tot 3,5 procent geld lenen bij het Nationaal Energie-bespaarfonds om hun huis beter te isoleren. Er kan ook geld geleend worden voor de aanschaf van zonne-boilers, speciale beglazing en energiezuinige kozijnen. De bedragen die geleend kunnen worden, variëren van €2500 tot €25.000. De looptijd voor de lening is zeven tot tien jaar. Rabobank en ASN Bank hebben 225 miljoen euro in het fonds gestopt, het Rijk draagt 75 miljoen bij.

‘Energie-rekening gaat omlaag’
De energierekening daalt na 1 januari 2014, voorspelt prijsvergelijker energie-leveranciers.nl. Eneco en Nuon bevestigen het bericht. Een gemiddeld gezin zal in het eerste halfjaar €60 tot €70 goedkoper uit zijn dan vorig jaar. Dit voordeel hebben we onder andere te danken aan lagere transportkosten voor gas en elektriciteit. Op 1 juli 2014 worden de tarieven opnieuw vastgesteld.

Vermogenden schenken geld vanwege AWBZ
Rijke Nederlanders die van plan zijn een deel van hun vermogen te schenken, doen dat vooral om de fors hogere eigen bijdrage voor AWBZ-zorg te omzeilen. Door een deel van hun vermogen weg te geven, kan de eigen bijdrage mogelijk verlaagd worden. Dit blijkt uit een onderzoek van ING. Sinds 2013 wordt een hoger percentage van het vermogen meegeteld in de berekening voor AWBZ-zorg. Vermogenden die zorg nodig hebben, betalen hierdoor een flink hogere eigen bijdrage. Bijna driekwart van de vermogenden geeft aan dat ze willen schenken voordat zij in een AWBZ-instelling terechtkomen. Bij schenkingen aan familieleden is ook de financiële ondersteuning een belangrijk motief.

Getty Images

Kort recht

Air Miles voortaan alleen -beperkt houdbaar
Sinds oktober zijn Air Miles niet meer onbeperkt houdbaar. Air Miles die vóór 21 oktober 2013 zijn gespaard, kunt u nog vijf jaar inwisselen (tot 1 november 2018). Air Miles die u spaart vanaf 21 oktober zijn slechts drie jaar geldig. De afgelopen jaren hebben spaarders miljarden Air Miles ingewisseld voor korting op producten, reizen en attracties. Toch maakt niet iedereen gebruik van die mogelijkheden. “Om juist deze spaarders aan te sporen ze in te wisselen, doen we nu twee dingen: we bieden meer aanbod om Air Miles in te wisselen én de Air Miles krijgen een geldig-heidstermijn”, aldus een woordvoerder.

‘Maak één loket voor klachten over de OV-chipkaart’
Arriva, Connexxion, Qbuzz, GVB, HTM, NS… Liefst vijftien -bedrijven verzorgen in Nederland het openbaar vervoer. Als er iets misgaat met de OV--chipkaart, moet je als klant bij de juiste vervoerder aankloppen. Maar welke was dat ook alweer?

Omdat er zoveel vervoerders zijn, is het voor reizigers onoverzichtelijk waar ze met klachten en vragen naartoe moeten. Ze worden bovendien van het kastje naar de muur gestuurd tussen vervoerders, consumentenorganisaties en TLS (het bedrijf achter de OV-chipkaart). Aan die chaos moet een eind komen, vinden de Consumentenbond, ANWB en reizigersorganisatie Rover. Er moet één meldpunt komen waar iedereen met klachten en vragen over de OV-chipkaart terecht kan. Eén klachtenloket maakt het makkelijker om geld terug te vragen.

Hoge Raad keurt hondenbelasting goed
Gemeenten mogen van de Hoge Raad hondenbelasting heffen. Het is geen discriminatie dat gemeenten geld ophalen bij hondenbezitters terwijl ze niet hetzelfde doen bij mensen die geen hond hebben. Eerder oordeelde het Gerechtshof in Den Bosch dat de gemeente Sittard-Geleen dit onderscheid níet mocht maken. Daarmee kwam de hondenbelasting op losse schroeven te staan. De Hoge Raad oordeelde anders. Het kost de gemeente geld om de openbare weg en plaatsen voor honden schoon te maken, aldus de Raad, en dat rechtvaardigt de hondenbelasting. De belasting levert de gemeenten in totaal zo’n 64 miljoen euro per jaar op.

Getty Images
Auteur 
  • Erik Bogaards
Bron 
  • Plus Magazine