Laag inkomen? Twee regelingen voor (bijna) gepensioneerden

Getty Images

Bent u (bijna) gepensioneerd en hebt u weinig inkomen en spaargeld? Dan kunt u misschien gebruik maken van extra ondersteuning van de overheid. In dit artikel leest u er meer over.

Woont u in Nederland en krijgt u geen volledig AOW-pensioen? En heeft u naast uw AOW-pensioen geen of weinig andere inkomsten? Dan kunt u misschien een aanvulling op uw AOW-pensioen krijgen, de AIO-aanvulling.

Minimum
AIO staat voor aanvullende inkomensvoorziening ouderen. Deze uitkering vult uw inkomen aan tot het minimuminkomen. Dit is het bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te kunnen leven. Als u alleen woont, is dit bedrag € 965,56 (in 2013). U kunt deze uitkering aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank.
[ITEMADVERTORIAL]Overbrugging
Mensen die met prepensioen of VUT zijn, kunnen door de verhoging van de AOW-leeftijd  te maken krijgen met een inkomensgat. Dit gat ontstaat omdat uw AOW-uitkering later in gaat dan uw prepensioen- of VUT-uitkering stopt. Hebt u een relatief laag inkomen en weinig spaargeld? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de overbruggingsregeling. Deze regeling gaat op 1 oktober 2013 in. Als u recht heeft op deze tijdelijke uitkering, dan ontvangt u in het najaar van 2013 vanzelf een brief van de Sociale Verzekeringsbank. Daarin staat wat u moet doen om de uitkering aan te vragen.

Tip rekenhulp
Op de website van Wijzer in Geldzaken vindt u een handige rekenhulp. Daarmee kunt u nu al uitrekenen of u onder de overbruggingsregeling valt en hoe hoog uw uitkering is.

Auteur 
  • Erik Bogaards
Bron 
  • geldenrecht.nl