Meldpunt consumentenonrecht

Wel eens last van oneerlijke handelspraktijken? Laat u niet langer in de val lokken en maak gebruik van het nieuwe meldpunt van de Consumentenbond.

Op verjaardagsfeestjes en andere momenten  waarop mensen in groepjes bij elkaar zitten, wordt er vaak steen en been geklaagd over allerlei bedrijven.  Steeds weer komen daar verhalen naar boven over producten die niet goed waren, nare verkooptelefoontjes, geniepige verleidingstrucs. Het effect van dit soort verhalen is hooguit dat de toehoorders wat beter opletten in de toekomst, maar dat was het dan ook.

Eigenlijk gaan deze verhalen over consumentenonrecht. Bedrijven willen u natuurlijk graag van alles verkopen en zetten daarbij alle mogelijke middelen in. Daarbij gaan ze regelmatig over de schreef. Dat komt geen verandering in, wanneer u er alleen over vertelt op feestjes. Als we iets willen veranderen aan oneerlijke praktijken, dan moeten we als consumenten een vuist maken.

Die vuist biedt het A-Team. Dit Alarm en actie Team van de Consumentenbond komt in actie tegen consumentenonrecht. Om in actie te kunnen komen, heeft het A-Team meldingen van consumenten nodig. Ze moeten van u horen wat er misgaat in de dagelijkse verkooppraktijk bij bedrijven. Oók als u verwacht dat uw klacht allang bekend is, heeft uw melding zin. Hoe meer meldingen over één bedrijf, hoe duidelijker het probleem en hoe sterker de vuist van het A-Team.

Dus: heeft u alarmerende ervaringen over ondeugdelijke producten, rare verkooptrucs of plotselinge prijsverhogingen, meld het aan het A-Team! U kunt uw meldingen mailen naar alarm@consumentenbond.nl. Daarbij is het belangrijk dat u probeert de melding zo goed mogelijk te onderbouwen. Als u materialen heeft, waaruit de onjuiste handelswijze blijkt, stuur deze dan mee. Het A-Team verzamelt de meldingen en spreekt bedrijven die klachten veroorzaken hierop aan. Er is geen garantie dat het zin heeft, maar de kans is in ieder geval groter dan wanneer u alleen in uw directe omgeving uw verhaal vertelt.

Auteur 
Bron 
  • geldenrecht.nl