Mijn neef liegt over de erfenis, wat nu?

Getty Images

Ik weet dat mijn tante een codicil heeft gemaakt waarin ze onder andere mij iets toebedeeld. Mijn neef die haar erfenis afwikkelt zegt dat er niets is, maar ik vertrouw hem niet, wat kan ik?

Wanneer tante een codicil heeft gemaakt moet de executeur van de nalatenschap die uitvoeren. Maar dan moet het er wel zijn en bovendien moet het codicil aan de vormvereisten voldoen. Wat de vormvereisten betreft, het moet een handgeschreven, gedateerd en ondertekend document zijn waarin de zaken die tante wil nalaten duidelijk omschreven zijn, net als de personen of instellingen aan wie tante wil nalaten. Alleen het origineel is rechtsgeldig, dus geen kopie of iets dergelijks. Tante kan in haar codicil een beperkt aantal zaken nalaten, wel sieraden en kleine huisraad, maar geen geld of andere financiële belangen. Verder is het codicil te gebruiken voor het vormgeven van de uitvaart.

Wanneer uw neef beweert dat er geen codicil is, kan dat inderdaad zo zijn, ook papieren raken zoek. Het kan ook zijn dat hetgeen tante u wilde nalaten er niet meer is, dan vervalt uw claim ook. En de neef kan natuurlijk ook nog te kwader trouw zijn omdat hij andere bedoelingen heeft met hetgeen u zou krijgen of het teveel gedoe vindt.

Uw vraag illustreert wel goed het gevaar van een codicil - een codicil kan kwijt raken, verloren gaan of achtergehouden worden. Wanneer het de bedoeling is dat mensen echt iets krijgen, dan blijft een testament het beste middel om dat voor elkaar te krijgen. Ook dan kan er van alles mis gaan, maar dan hebt u als legataris tenminste nog enige rechten, nu kunt u slechts hopen dat het originele codicil nog boven water komt... helaas!

Auteur 
  • Nico van Scheijndel
Bron 
  • geldenrecht.nl