Oorlog om de keuken

U heeft een keuken laten bouwen in een huis waar u samen met een vriend woonde. Moet uw vriend geld betalen hiervoor, wanneer u gaat verhuizen?

Ik heb mijn zoon vorig jaar een grote schenking gedaan. Hij heeft daarvan een keuken gekocht, die is geïnstalleerd in het huis waarin hij samenwoonde met zijn vriend. Beiden waren voor de helft eigenaar van deze woning. Inmiddels is de samenwoning beëindigd; mijn zoon is naar een andere woonruimte gegaan. Zijn ex-vriend wil niets terugbetalen van de keuken. Daar is hij toch toe verplicht?

Nee. De keuken is nu onderdeel van het huis. Als het huis wordt verkocht, krijgt ieder de helft van de opbrengst, na aftrek van de hypotheekschuld. Als de ex-vriend van uw zoon in het huis wil blijven wonen, zal hij uw zoon moeten uitkopen. Hij hoeft echter niet voor de keuken afzonderlijk een vergoeding te geven. Uw zoon had er goed aan gedaan om hierover bij aanschaf van de keuken schriftelijk afspraken te maken, bijvoorbeeld dat hij bij verkoop van het huis binnen vijf jaar een bepaald bedrag zou krijgen van zijn (ex-)vriend.

Meer vragen over geld en recht? U vindt ze in de rubriek 'Vraag en antwoord'.


Missing media-item.

Auteur 
  • Jos� Mast