Statuten naleven kan aansprakelijkheid voorkomen

Heeft u een BV? En bent u directeur/grootaandeelhouder?  Wees er dan steeds op bedacht dat u twee verschillende petten op heeft: u bent directeur én u bent aandeelhouder. Maar zelfs in dat geval is het verstandig de statuten van de BV strikt na te leven. Doet u dit niet, dan kan dit u duur komen te staan.

De afgelopen jaren zijn er steeds meer zzp-ers bijgekomen. Veel van hen kiezen er voor via een BV te ondernemen. Een van de belangrijkste redenen om voor de BV te kiezen, is vaak om aansprakelijkheid ‘buiten de deur te houden’.

BV niet zaligmakend
Door de huidige economische crisis lees je steeds vaker dat het met veel ondernemingen verkeerd gaat. Bedrijven gaan failliet en ondernemers raken alles kwijt. Vaak is een faillissement niet te voorkomen. Als notaris wijzen wij onze cliënten erop dat het hebben van een BV is dat geval niet zaligmakend is.  Een BV beschermt u en uw gezin namelijk pas echt als u de spelregels in acht neemt. Zo gelden er voor directeur én voor de aandeelhouder verschillende regels. Als directeur bent u belast met het bestuur van de BV. Hieronder valt onder andere de dagelijkse leiding en het beheer van het vermogen van de BV. Daarnaast mag de directeur  namens de BV overeenkomsten sluiten. Als aandeelhouder oefent u het stemrecht uit op de door uw aandelen uit. Stemmen doet u in de algemene vergadering van aandeelhouders (‘de ava’).

Toestemming ava
Voor sommige zaken heeft de directie soms toestemming van de ava nodig. Voor welke kwesties de toestemming van de ava is vereist, moet u de wet en de statuten van de BV raadplegen.  Zo bepaalt de wet dat de ava beslist over de benoeming en het ontslag van directeuren, de vaststelling van de jaarrekening en het uitkeren van winst. De zaken waarvoor toestemming nodig is, kunnen zijn uitgebreid in de statuten. Denk bijvoorbeeld aan het aangaan van een geldlening of het doen van een belangrijke investering. Als geen toestemming wordt gevraagd, kan de directie zelfs na jaren in problemen komen. Gaat de BV namelijk op een later moment failliet, dan is de kans groot dat de directie persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld.

Administratieve rompslomp
Iedere keer dat de ava haar toestemming moet geven, zal dit administratieve rompslomp opleveren. De toestemming moet namelijk schriftelijk worden vastgelegd. Let op! Dit geldt ook als u als zzp'er onderneemt via een BV. Omdat u dan directeur en aandeelhouder bent, geeft u in dat geval toestemming voor uw eigen handelingen. Al lijkt dit onzinnig, toch is het verstandig de statuten strikt na te leven. Op die manier wordt aansprakelijkheid voorkomen.

Wijziging statuten
Veel administratieve rompslomp kan worden weggenomen door de statuten te wijzigen. De bepalingen in de statuten die bepalen dat de ava toestemming moeten verlenen, worden dan geschrapt. De statuten zijn daardoor niet langer onnodig belemmerend.

Daarnaast zal het BV-recht per 1 oktober ingrijpend veranderen. Er komen minder regels en het wordt makkelijker een BV op te richten. Ook daarom is verstandig uw statuten nog eens 'onder de loep te nemen'. Over welke voordelen het nieuwe BV-recht voor u heeft, leest u de volgende keer meer.

Aniel Autar en Alexander Lammert zijn als notaris resp. kandidaat-notaris verbonden aan Kooijman Lambert Notarissen te Rotterdam. U kunt notaris Autar twitteren via @anielautar.

Auteur 
Bron 
  • geldenrecht.nl